Các tỷ phú Italy góp tiền chống đại dịch ở quê hương

Các tỷ phú Italy góp tiền chống đại dịch ở quê hương

Theo Forbes, các tỷ phú Italy đến nay đã quyên góp hơn 28 triệu USD cho các bệnh viện, cơ sở y tế, và chính...
Nhật phát triển kit thử Covid-19 chỉ mất 10 phút

Nhật phát triển kit thử Covid-19 chỉ mất 10 phút

Nhật Bản triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng dịch COVID-19

Nhật Bản triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng dịch COVID-19

Nhật Bản triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng COVID-19

Nhật Bản triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng COVID-19

Hợp tác giám sát kháng kháng sinh tại Việt Nam

Hợp tác giám sát kháng kháng sinh tại Việt Nam

Phát triển hệ thống Giám sát kháng kháng sinh tại Việt Nam

Phát triển hệ thống Giám sát kháng kháng sinh tại Việt Nam

Phát triển hệ thống Giám sát kháng kháng sinh tại Việt Nam