TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP THUỘC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP THUỘC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Nhằm kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý các đơn vị của Văn phòng Quốc hội, chiều ngày 18/01, tại...
HÌNH ẢNH LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP THUỘC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

HÌNH ẢNH LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP THUỘC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Bàn giải pháp gỡ khó về pháp lý trong liên kết vùng phát triển du lịch Bắc Trung Bộ

Bàn giải pháp gỡ khó về pháp lý trong liên kết vùng phát triển du lịch Bắc Trung Bộ

LỄ TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP VÀ HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, CÁN BỘ CÔNG TÁC TẠI CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI

LỄ TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP VÀ HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, CÁN BỘ CÔNG TÁC TẠI CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI

Đăng ký tài sản: Tài sản tham nhũng hết chỗ 'ẩn nấp'

Đăng ký tài sản: Tài sản tham nhũng hết chỗ 'ẩn nấp'

Giữ nguyên quy định về số lượng cử tri tham dự hội nghị cử tri tại nơi cư trú

Giữ nguyên quy định về số lượng cử tri tham dự hội nghị cử tri tại nơi cư trú

Loại người có tỷ lệ tín nhiệm thấp khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

Loại người có tỷ lệ tín nhiệm thấp khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Không được 50% cử tri tín nhiệm sẽ ra khỏi danh sách ứng cử ĐBQH

Không được 50% cử tri tín nhiệm sẽ ra khỏi danh sách ứng cử ĐBQH

Thông qua 2 nghị quyết về công tác bầu cử

Thông qua 2 nghị quyết về công tác bầu cử

Ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND: Loại bỏ người có tín nhiệm dưới 50%

Ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND: Loại bỏ người có tín nhiệm dưới 50%

HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIV

HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIV

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP: TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP: TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

HỘI THẢO KHOA HỌC PHÁP LUẬT CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

HỘI THẢO KHOA HỌC PHÁP LUẬT CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THẢO KHOA HỌC PHÁP LUẬT CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THẢO KHOA HỌC PHÁP LUẬT CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

CHỦ ĐỘNG NHẬN DIỆN CHIẾN LƯỢC ''DIỄN BIẾN HÒA BÌNH'' TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP Ở VIỆT NAM

CHỦ ĐỘNG NHẬN DIỆN CHIẾN LƯỢC ''DIỄN BIẾN HÒA BÌNH'' TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP Ở VIỆT NAM

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp: Thiếu tinh thần phản biện, dễ dẫn đến xuôi chiều

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp: Thiếu tinh thần phản biện, dễ dẫn đến xuôi chiều

Tranh luận gay gắt việc tách Luật Giao thông đường bộ

Tranh luận gay gắt việc tách Luật Giao thông đường bộ

'Không ông taxi nào đồng ý để Bộ Công an cấp giấy phép lái xe'

'Không ông taxi nào đồng ý để Bộ Công an cấp giấy phép lái xe'

ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH LÀ KHỞI ĐẦU CỦA QUY TRÌNH LẬP PHÁP

ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH LÀ KHỞI ĐẦU CỦA QUY TRÌNH LẬP PHÁP

HỘI THẢO VỀ QUY TRÌNH CHÍNH SÁCH VÀ VAI TRÒ, NĂNG LỰC HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

HỘI THẢO VỀ QUY TRÌNH CHÍNH SÁCH VÀ VAI TRÒ, NĂNG LỰC HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Xử lý hình sự pháp nhân vi phạm pháp luật về môi trường: 'Cố' làm sẽ oan

Xử lý hình sự pháp nhân vi phạm pháp luật về môi trường: 'Cố' làm sẽ oan

PHIÊN HỌP THỨ 2 BAN SOẠN THẢO SÁCH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV

PHIÊN HỌP THỨ 2 BAN SOẠN THẢO SÁCH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CƠ QUAN LẬP PHÁP (BÀI 1)

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CƠ QUAN LẬP PHÁP (BÀI 1)

TỌA ĐÀM GÓP Ý HOÀN THIỆN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT Ở VIỆT NAM 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

TỌA ĐÀM GÓP Ý HOÀN THIỆN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT Ở VIỆT NAM 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

HỌP BAN SOẠN THẢO XUẤT BẢN SÁCH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV

HỌP BAN SOẠN THẢO XUẤT BẢN SÁCH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV

'Lịch sử Quốc hội chưa từng có tiền lệ đại biểu mang 2 quốc tịch'

'Lịch sử Quốc hội chưa từng có tiền lệ đại biểu mang 2 quốc tịch'

Cần loại những công chức 'ngồi nhầm chỗ, giao sai việc'

Cần loại những công chức 'ngồi nhầm chỗ, giao sai việc'

Loại những người ngồi không đúng chỗ ra khỏi bộ máy

Loại những người ngồi không đúng chỗ ra khỏi bộ máy

Phát triển nhân lực hành chính nhà nước

Phát triển nhân lực hành chính nhà nước

Vi phạm hành chính: Không thể cắt điện, nước

Vi phạm hành chính: Không thể cắt điện, nước

Ông Vũ Mão – Người góp phần cải cách để Quốc hội gần dân hơn

Ông Vũ Mão – Người góp phần cải cách để Quốc hội gần dân hơn

Hà Nội chính thức thanh tra vụ đập bỏ Công viên nước Thanh Hà

Hà Nội chính thức thanh tra vụ đập bỏ Công viên nước Thanh Hà

Cần đánh giá đúng vai trò phản biện của Mặt trận trước khi ban hành Luật

Cần đánh giá đúng vai trò phản biện của Mặt trận trước khi ban hành Luật

Dự án Công viên nước Thanh Hà: Công bố quyết định thanh tra trách nhiệm phường, quận

Dự án Công viên nước Thanh Hà: Công bố quyết định thanh tra trách nhiệm phường, quận

GS.TS Nguyễn Đăng Dung: 'Làm luật như vá săm xe đạp'

GS.TS Nguyễn Đăng Dung: 'Làm luật như vá săm xe đạp'

Kiểm soát quyền lực Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

Kiểm soát quyền lực Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

Các dự án luật quan trọng phải được Mặt trận phản biện

Các dự án luật quan trọng phải được Mặt trận phản biện

Đánh giá kỹ trước khi nâng mức xử phạt

Đánh giá kỹ trước khi nâng mức xử phạt

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu lưu kiểm tra, động viên các cơ quan báo chí của Quốc hội ngày làm việc đầu năm

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu lưu kiểm tra, động viên các cơ quan báo chí của Quốc hội ngày làm việc đầu năm

Gia tăng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lập pháp

Gia tăng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lập pháp

Nhiều quan điểm về quyền chỉnh lý dự án luật

Nhiều quan điểm về quyền chỉnh lý dự án luật