3 năm bị bắt giam oan, được bồi thường hơn 500 triệu đồng

3 năm bị bắt giam oan, được bồi thường hơn 500 triệu đồng

Sau 3 năm bị bắt giam oan, ông Trần Bê (63 tuổi, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) được bồi thường số tiền...
Bồi thường hơn nửa tỷ đồng cho người bị giam oan gần 40 năm nước

Bồi thường hơn nửa tỷ đồng cho người bị giam oan gần 40 năm nước

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa bồi thường cho người bị bắt giam oan gần 3 năm

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa bồi thường cho người bị bắt giam oan gần 3 năm

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

Khánh Hòa tổ chức xin lỗi người bị bắt giam oan 38 năm trước

Khánh Hòa tổ chức xin lỗi người bị bắt giam oan 38 năm trước

Viện KSND Khánh Hòa xin lỗi người mang tội giết người oan sau 38 năm

Viện KSND Khánh Hòa xin lỗi người mang tội giết người oan sau 38 năm

Viện KSND Khánh Hòa xin lỗi gia đình người 'đến chết vẫn chưa được bồi thường oan sai'

Viện KSND Khánh Hòa xin lỗi gia đình người 'đến chết vẫn chưa được bồi thường oan sai'