10 tài năng trẻ đạt giải thưởng Quả Cầu Vàng 2019

10 tài năng trẻ đạt giải thưởng Quả Cầu Vàng 2019

Họ là những tài năng trẻ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ với nhiều sáng chế, đề tài khoa học có...

Hiệu quả từ nuôi cá bằng lồng nhựa HDPE

Ba nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

3 nhà khoa học được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

3 nhà khoa học được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

Vinh danh nhà khoa học đạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

Vinh danh nhà khoa học đạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

Lần đầu tiên nhà khoa học nữ được Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Lần đầu tiên nhà khoa học nữ được Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Lần đầu tiên một nhà khoa học nữ nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Lần đầu tiên, một nhà khoa học nữ nhận giải Tạ Quang Bửu

Lần đầu tiên, Giải thưởng Tạ Quang Bửu trao cho nhà khoa học nữ

3 nhà khoa học đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

Đề cử 8 nhà khoa học được Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

Tám nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019