Thị trường điện cạnh tranh từ 2024: Khách hàng được lợi gì?

Thị trường điện cạnh tranh từ 2024: Khách hàng được lợi gì?

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, đang tiến hành thí điểm để đến năm 2024 thực sự có môi trường...
Có 95 nhà máy tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Có 95 nhà máy tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Công ty Nhiệt điện Mông Dương khẳng định thương hiệu

Công ty Nhiệt điện Mông Dương khẳng định thương hiệu

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ: Lộ trình tham gia thị trường điện cạnh tranh Việt Nam

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ: Lộ trình tham gia thị trường điện cạnh tranh Việt Nam

Giá trần thị trường điện trong năm 2018 là 1.280 đồng mỗi kWh

Giá trần thị trường điện trong năm 2018 là 1.280 đồng mỗi kWh

Giá trần thị trường điện năm 2018 là 1.280 đồng/kWh

Giá trần thị trường điện năm 2018 là 1.280 đồng/kWh

Để thị trường điện cạnh tranh lành mạnh và vận hành hiệu quả hơn