Hiến kế nâng cao hiệu quả cổ phần hóa DNNN

Hiến kế nâng cao hiệu quả cổ phần hóa DNNN

Thẩm định giá đất - Rào cản lớn

Thẩm định giá đất - Rào cản lớn

Gỡ vướng sắp xếp đất đai, thúc cổ phần hóa tăng tốc

Gỡ vướng sắp xếp đất đai, thúc cổ phần hóa tăng tốc

Làm gì để 'thúc' tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước?

Làm gì để 'thúc' tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước?

Cổ phần hóa doanh nghiệp: Vướng nhất là phương án sử dụng đất

Cổ phần hóa doanh nghiệp: Vướng nhất là phương án sử dụng đất

Chậm cổ phần hóa ngày nào, thất thoát tài sản nhà nước lớn ngày đó

Chậm cổ phần hóa ngày nào, thất thoát tài sản nhà nước lớn ngày đó

Cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước: Nhiều vướng mắc trong khâu định giá

Cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước: Nhiều vướng mắc trong khâu định giá

Cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước: Càng để lâu, càng bất lợi

Cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước: Càng để lâu, càng bất lợi

Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp càng chậm càng thiệt hại

Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp càng chậm càng thiệt hại