Nước sinh hoạt của người dân vùng lũ Hà Tĩnh sạch thêm nhờ quỹ UNICEF

Nước sinh hoạt của người dân vùng lũ Hà Tĩnh sạch thêm nhờ quỹ UNICEF

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hỗ trợ thiết bị đảm bảo nước sạch đã giúp người dân vùng lũ Hà Tĩnh cải...
Nâng cấp hạ tầng, đảm bảo cấp nước ổn định dịp tết Nguyên đán

Nâng cấp hạ tầng, đảm bảo cấp nước ổn định dịp tết Nguyên đán

Đảm bảo cấp nước thường xuyên cho nhân dân vùng lũ

Đảm bảo cấp nước thường xuyên cho nhân dân vùng lũ

Vừa sửa chữa, vừa vận hành, đảm bảo cấp nước sạch cho người dân Hà Tĩnh

Vừa sửa chữa, vừa vận hành, đảm bảo cấp nước sạch cho người dân Hà Tĩnh

Phát huy hiệu quả nguồn vốn chương trình nước sạch

Phát huy hiệu quả nguồn vốn chương trình nước sạch

Nhiều công trình nước sạch ở miền núi bị bỏ hoang

Giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống

Giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống

Chú trọng an ninh nguồn nước và bảo đảm an toàn hồ đập

Chú trọng an ninh nguồn nước và bảo đảm an toàn hồ đập

ĐBSCL: Nỗ lực cấp nước vùng hạn, mặn

ĐBSCL: Nỗ lực cấp nước vùng hạn, mặn

Nhiều dự án nước sinh hoạt vướng Nghị định 68

Nhiều dự án nước sinh hoạt vướng Nghị định 68

Hiệu quả công tác truyền thông nước sạch

Hiệu quả công tác truyền thông nước sạch

Nhận thức sử dụng nước sạch đã thay đổi

Nhận thức sử dụng nước sạch đã thay đổi

Cả xã có nước sạch

Cả xã có nước sạch