Diễn đàn hợp tác Việt - Hàn VIKO30 mở cơ hội xúc tiến đầu tư tại Việt Nam

Diễn đàn VIKO30 nhằm góp phần làm phong phú các hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc, kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.