Trúng nhiều gói thầu y tế, Vinphaco của cựu Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc làm ăn thế nào?

Trúng nhiều gói thầu y tế, Vinphaco của cựu Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc làm ăn thế nào?

Kể từ năm 2016, doanh thu từ hoạt động tham gia đấu thầu đã đóng góp đáng kể cho tổng thu nhập của...
Sẽ có ứng xử mới với doanh nghiệp chậm lên sàn

Sẽ có ứng xử mới với doanh nghiệp chậm lên sàn

Sẽ có ứng xử mới với doanh nghiệp chậm lên sàn

Sẽ có ứng xử mới với doanh nghiệp chậm lên sàn

Bị phạt, Dược Vĩnh Phúc mới rục rịch lên sàn

Bị phạt, Dược Vĩnh Phúc mới rục rịch lên sàn

Thuốc do Công ty Vinphaco nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn chất lượng phải thu hồi

Thuốc do Công ty Vinphaco nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn chất lượng phải thu hồi

Thu hồi cốm nhập khẩu Hàn Quốc dùng cho trẻ thấp còi, biếng ăn

Thu hồi cốm nhập khẩu Hàn Quốc dùng cho trẻ thấp còi, biếng ăn

Không đạt chỉ tiêu chất lượng, thuốc cốm Virvic Gran bị thu hồi trên toàn quốc

Không đạt chỉ tiêu chất lượng, thuốc cốm Virvic Gran bị thu hồi trên toàn quốc

Vì sao cốm Virvic gran chữa rối loạn tiêu hóa bị thu hồi?

Vì sao cốm Virvic gran chữa rối loạn tiêu hóa bị thu hồi?