29 học sinh bị ngộ độc, dừng uống sữa Fami Vinasoy

29 học sinh bị ngộ độc, dừng uống sữa Fami Vinasoy

Ai chỉ đạo nhà trường ép các cháu nhỏ uống sữa Fami?

Ai chỉ đạo nhà trường ép các cháu nhỏ uống sữa Fami?

Nhập viện sau khi uống Fami Kid: Tự ý phát sữa?

Nhập viện sau khi uống Fami Kid: Tự ý phát sữa?

Còn bao nhiêu học sinh ở Thái Nguyên bị ngộ độc sau khi uống sữa Fami?

Còn bao nhiêu học sinh ở Thái Nguyên bị ngộ độc sau khi uống sữa Fami?

30 học sinh Thái Nguyên ngộ độc, bệnh viện kết luận do sữa học đường Vinasoy

30 học sinh Thái Nguyên ngộ độc, bệnh viện kết luận do sữa học đường Vinasoy

Sau khi uống sữa Fami Vinasoy tại lớp, nhiều học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu

Sau khi uống sữa Fami Vinasoy tại lớp, nhiều học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu

Bệnh viện kết luận gần 30 học sinh Thái Nguyên ngộ độc do sữa học đường Vinasoy

Bệnh viện kết luận gần 30 học sinh Thái Nguyên ngộ độc do sữa học đường Vinasoy