GS Ngô Bảo Châu trở thành GS của Collège de France

GS Ngô Bảo Châu trở thành GS của Collège de France

Theo thông báo của Viện nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM), GS Ngô Bảo Châu vừa chính thức thành giáo sư,...
Giáo sư Ngô Bảo Châu trở thành Viện sĩ của Collège de France

Giáo sư Ngô Bảo Châu trở thành Viện sĩ của Collège de France

Ông Ngô Bảo Châu là giáo sư của trung tâm nghiên cứu nổi tiếng ở Pháp

Ông Ngô Bảo Châu là giáo sư của trung tâm nghiên cứu nổi tiếng ở Pháp

GS Ngô Bảo Châu làm giáo sư trung tâm nghiên cứu nổi tiếng nhất nước Pháp

GS Ngô Bảo Châu làm giáo sư trung tâm nghiên cứu nổi tiếng nhất nước Pháp

GS Ngô Bảo Châu làm giáo sư trung tâm nghiên cứu nổi tiếng nhất nước Pháp

GS Ngô Bảo Châu làm giáo sư trung tâm nghiên cứu nổi tiếng nhất nước Pháp

Giáo sư Ngô Bảo Châu được mời làm giáo sư Collège de France

Giáo sư Ngô Bảo Châu được mời làm giáo sư Collège de France

GS Ngô Bảo Châu làm viện sĩ trung tâm nghiên cứu nổi tiếng nhất nước Pháp

Shark Bình: Để né tránh thất bại, đầu tiên startup cần tìm đúng 'long mạch'!

Chậm chuyển đổi số tạo nên khoảng cách giữa các quốc gia

Gần 300 nhà toán học tham gia Hội nghị Toán học Việt - Mỹ năm 2019

GS Ngô Bảo Châu đồng chủ trì hội nghị Toán học Việt- Mỹ 2019

Giáo sư Ngô Bảo Châu đồng chủ trì Hội nghị Toán học Việt-Mỹ 2019

Việt Nam và Mỹ sẽ tổ chức chung hội nghị về Toán học

Phát triển trong thời chuyển đổi số với những tiến bộ của khoa học và công nghệ

Dữ liệu sẽ trở thành tài sản lớn nhất của doanh nghiệp

Chuyển đổi doanh nghiệp số thành công: 'Cá bé' sẽ sớm 'nuốt cá lớn'

Ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số doanh nghiệp

Chuyển đổi số - Chuyện sống còn của doanh nghiệp

70 nhà khoa học quốc tế bàn về thống kê và xác suất ứng dụng

Con đường nào của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo mà doanh nghiệp nên đi?