Tập huấn triển khai tổ chức xây dựng Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian cho các dân tộc thiểu số ít người tại tỉnh Lai Châu

Tập huấn triển khai tổ chức xây dựng Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian cho các dân tộc thiểu số ít người tại tỉnh Lai Châu

Tập huấn triển khai tổ chức xây dựng Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian cho các dân tộc thiểu số ít...
Nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý các hoạt động văn hóa cơ sở cho cán bộ cấp xã, huyện

Nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý các hoạt động văn hóa cơ sở cho cán bộ cấp xã, huyện

Bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Bộ VHTTDL: Tổ chức truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc La Chí và Phù Lá

Bộ VHTTDL: Tổ chức truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc La Chí và Phù Lá

Phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới

Phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới

Khai mạc 'Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2020'

Khai mạc 'Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2020'

Phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới

Gìn giữ vẻ đẹp trang phục truyền thống

Đồng bào các dân tộc luôn nêu cao tinh thần, ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống

Bảo tồn trang phục dân tộc để trở thành sản phẩm du lịch

Bế mạc Ngày hội văn hóa Thái tại Điện Biên

Sôi động Ngày hội văn hóa dân tộc Thái toàn quốc lần thứ II

Xây dựng Câu lạc bộ Văn hóa, Văn nghệ dân gian Vân Kiều

Tập huấn truyền dạy, bảo tồn nghề thủ công truyền thống tiêu biểu cho dân tộc Mảng tại tỉnh Lai Châu, năm 2019

Hội nghị tập huấn Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn hóa dân tộc tại Cà Mau

Bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

Sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc

Khai mạc các hoạt động Ngày hội Văn hóa các dân tộc Tây Bắc

Bảo tồn trang phục dân tộc, cần nhưng thế nào?

Đề án cứu trang phục dân tộc

Cấp bách bảo tồn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số đang bị mai một

Điện Biên sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II

Trao giải cho các ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi

60 năm giai điệu biên cương

'Liên hoan đọng lại nhiều hình ảnh đẹp'

Họp báo giới thiệu về Liên hoan nghệ thuật Hát then, đàn tính các dân tộc Tày-Nùng-Thái lần thứ V