Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề

Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề

Ngày 17/9/2020 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề về kết quả đại hội Đảng...
Tập huấn, cung cấp thông tin về biển, đảo Việt Nam cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc

Tập huấn, cung cấp thông tin về biển, đảo Việt Nam cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc

Tăng cường tính chủ động, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả trong công tác thông tin đối ngoại

Tăng cường tính chủ động, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả trong công tác thông tin đối ngoại

Khai giảng khóa học bồi dưỡng truyền thông hiện đại cho cán bộ ngành BHXH

Khai giảng khóa học bồi dưỡng truyền thông hiện đại cho cán bộ ngành BHXH

Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ông Lê Hải Bình làm Phó Trưởng ban Chuyên trách về thông tin đối ngoại

Ông Lê Hải Bình làm Phó Trưởng ban Chuyên trách về thông tin đối ngoại

Trao quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Trao quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ông Lê Hải Bình làm Phó Trưởng ban chuyên trách về thông tin đối ngoại

Ông Lê Hải Bình làm Phó Trưởng ban chuyên trách về thông tin đối ngoại

Triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ông Lê Hải Bình làm Phó Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại

Ông Lê Hải Bình làm Phó Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại

Ông Lê Hải Bình làm Phó ban chuyên trách về thông tin đối ngoại

Ông Lê Hải Bình làm Phó ban chuyên trách về thông tin đối ngoại

Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Trưởng ban Chuyên trách BCĐ Công tác thông tin đối ngoại

Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Trưởng ban Chuyên trách BCĐ Công tác thông tin đối ngoại

Ông Lê Hải Bình làm Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại

Ông Lê Hải Bình làm Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại

Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại

Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại

Tăng cường hợp tác, trao đổi công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tăng cường hợp tác, trao đổi công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình được bổ nhiệm chức vụ mới

Cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình được bổ nhiệm chức vụ mới

Cựu phát ngôn viên Lê Hải Bình làm Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương

Cựu phát ngôn viên Lê Hải Bình làm Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại, Ban Tuyên giáo TƯ

Đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại, Ban Tuyên giáo TƯ