Vụ Rạng Đông: Đã thu gom gần 1.100 tấn vật liệu sau cháy

Vụ Rạng Đông: Đã thu gom gần 1.100 tấn vật liệu sau cháy

Tính đến hết ngày 23/9, Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 (URENCO 10) đã thu gom và vận...
Vụ Rạng Đông: Chưa phát hiện người dân biểu hiện cấp tính bất thường

Vụ Rạng Đông: Chưa phát hiện người dân biểu hiện cấp tính bất thường

Vụ Rạng Đông: Đã rải hóa chất chống phát tán, lan tỏa thủy ngân

Vụ Rạng Đông: Hút bùn, khơi thông hệ thống cống rãnh thoát nước thải

Vụ Rạng Đông: Hút bùn, khơi thông hệ thống cống rãnh thoát nước thải

Vụ Rạng Đông: Đã rải hóa chất chống phát tán, lan tỏa thủy ngân

Vụ Rạng Đông: Đã rải hóa chất chống phát tán, lan tỏa thủy ngân

Vụ Rạng Đông: Đã rải hóa chất chống phát tán, lan tỏa thủy ngân

Vụ Rạng Đông: Xử lý vật liệu cháy, không làm ảnh hưởng môi trường

Vụ Rạng Đông: Xử lý vật liệu cháy, không làm ảnh hưởng môi trường

Vụ Rạng Đông: Lúng túng giữa 'rừng luật'

Vụ Rạng Đông: Lúng túng giữa 'rừng luật'