Quốc hội sẽ miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng

Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức danh thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của ông Lê Minh Hưng và phê chuẩn 2...
Huấn luyện chó nghiệp vụ đánh bắt đối tượng

Huấn luyện chó nghiệp vụ đánh bắt đối tượng

Chuyển biến tích cực qua thực hiện công tác đào tạo nghề

Chuyển biến tích cực qua thực hiện công tác đào tạo nghề

Hà Tĩnh giành giải Nhất 'Cuộc thi Y tế cơ sở giỏi năm 2018'

Hà Tĩnh giành giải Nhất 'Cuộc thi Y tế cơ sở giỏi năm 2018'

Lấy phiếu tín nhiệm: Thống đốc Lê Minh Hưng đạt 339 phiếu tín nhiệm cao

Lấy phiếu tín nhiệm: Thống đốc Lê Minh Hưng đạt 339 phiếu tín nhiệm cao

Tập trung khắc phục bằng được những yếu kém trong công tác cán bộ

Tập trung khắc phục bằng được những yếu kém trong công tác cán bộ

Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự