Đưa Cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phát triển ngày càng rộng rãi hơn

Đưa Cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phát triển ngày càng rộng rãi hơn

Tối 6/1, Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Chung kết Cuộc thi Sprit of Law Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền...
Hòa giải ở cơ sở kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ

Hòa giải ở cơ sở kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ

Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp Đắk Nông tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở bảo đảm bình đẳng giới

Sở Tư pháp Đắk Nông tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở bảo đảm bình đẳng giới

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Bộ Tư pháp: Tập huấn kỹ năng hòa giải bảo đảm bình đẳng giới

Bộ Tư pháp: Tập huấn kỹ năng hòa giải bảo đảm bình đẳng giới

Tập huấn kỹ năng hòa giải bảo đảm bình đẳng giới

Tập huấn kỹ năng hòa giải bảo đảm bình đẳng giới

Áp dụng biện pháp tư pháp phục hồi phù hợp với người chưa thành niên

Áp dụng biện pháp tư pháp phục hồi phù hợp với người chưa thành niên

Để Quảng Ninh luôn là điểm đến an toàn, thân thiện: Bài 1 – Nâng cao vai trò của công tác giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật

Để Quảng Ninh luôn là điểm đến an toàn, thân thiện: Bài 1 – Nâng cao vai trò của công tác giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật

Trao giải Cuộc thi trực tuyến toàn quốc 'Pháp luật học đường'

Trao giải Cuộc thi trực tuyến toàn quốc 'Pháp luật học đường'

Đại học Luật Hà Nội tổ chức đêm nhạc thiện nguyện hướng về miền Trung, Tây Nguyên

Đại học Luật Hà Nội tổ chức đêm nhạc thiện nguyện hướng về miền Trung, Tây Nguyên

Đòi hỏi phải được phát hiện và giải quyết kịp thời nguy cơ xâm hại trẻ em

Đòi hỏi phải được phát hiện và giải quyết kịp thời nguy cơ xâm hại trẻ em

Nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em

Nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em

Sở Tư Pháp Phú Thọ tổ chức hội nghị bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải

Sở Tư Pháp Phú Thọ tổ chức hội nghị bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải

Nâng cao năng lực hòa giải viên nhằm thúc đẩy bình đẳng giới

Nâng cao năng lực hòa giải viên nhằm thúc đẩy bình đẳng giới

Tăng cường năng lực và kỹ năng cho các hòa giải viên ở cơ sở

Tăng cường năng lực và kỹ năng cho các hòa giải viên ở cơ sở

Tuyên Quang khánh thành Công trình nông thôn mới ' Đường điện thắp sáng đường quê'.

Tuyên Quang khánh thành Công trình nông thôn mới ' Đường điện thắp sáng đường quê'.

Đẩy mạnh truyền thông về hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

Đẩy mạnh truyền thông về hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

Khảo sát tình hình tổ chức chung kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc 'Pháp luật học đường' tại Thái Nguyên

Khảo sát tình hình tổ chức chung kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc 'Pháp luật học đường' tại Thái Nguyên

Nâng cao chất lượng xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Nâng cao chất lượng xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Giúp người yếu thế không bị bỏ lại phía sau trong lĩnh vực pháp luật

Giúp người yếu thế không bị bỏ lại phía sau trong lĩnh vực pháp luật

3 giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp qua hòa giải ở cơ sở

3 giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp qua hòa giải ở cơ sở

Lấy giáo dục pháp luật trong nhà trường làm nền tảng

Lấy giáo dục pháp luật trong nhà trường làm nền tảng

Nội dung tọa đàm: 'Để pháp luật đi vào cuộc sống'

Nội dung tọa đàm: 'Để pháp luật đi vào cuộc sống'

Phòng, chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo

Phòng, chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo

Giới trẻ Việt Nam sử dụng mạng xã hội 7 giờ mỗi ngày

Giới trẻ Việt Nam sử dụng mạng xã hội 7 giờ mỗi ngày

10h sáng nay - 5/11: Giao lưu trực tuyến về ứng xử của giới trẻ trên mạng xã hội

10h sáng nay - 5/11: Giao lưu trực tuyến về ứng xử của giới trẻ trên mạng xã hội

Giải quyết tranh chấp bằng hòa giải ở cơ sở thành công hơn 80%

Giải quyết tranh chấp bằng hòa giải ở cơ sở thành công hơn 80%

Đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp bằng hòa giải ở cơ sở

Đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp bằng hòa giải ở cơ sở

Tổ chức thi trực tuyến toàn quốc 'Pháp luật học đường'

15 năm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW: Tạo chuyển biến tích cực về nhận thức về hành động

15 năm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW: Tạo chuyển biến tích cực về nhận thức về hành động

Vẫn còn 'vùng trũng' pháp luật

Vẫn còn 'vùng trũng' pháp luật

Còn nhiều 'vùng trũng' về phổ biến giáo dục pháp luật

Còn nhiều 'vùng trũng' về phổ biến giáo dục pháp luật

Thi 'Pháp luật học đường' dành cho học sinh, sinh viên

Thi 'Pháp luật học đường' dành cho học sinh, sinh viên

Hội nghị tập huấn nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn

Hội nghị tập huấn nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn

Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo 'Giải pháp và mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho các nhóm yếu thế' khu vực phía Nam

Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo 'Giải pháp và mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho các nhóm yếu thế' khu vực phía Nam

Hòa giải cơ sở giải quyết hàng trăm ngàn vụ, việc tranh chấp

Hòa giải cơ sở giải quyết hàng trăm ngàn vụ, việc tranh chấp

Đẩy mạnh phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên thông qua các trang mạng xã hội

Đẩy mạnh phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên thông qua các trang mạng xã hội