Hóa giải khó khăn phát triển GD vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hóa giải khó khăn phát triển GD vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Những năm qua, nhờ các chính sách hỗ trợ đặc thù, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi có...
Nhiều tiêu chuẩn mới trong tuyển sinh cử tuyển đối với HSSV dân tộc thiểu số

Nhiều tiêu chuẩn mới trong tuyển sinh cử tuyển đối với HSSV dân tộc thiểu số

Chia sẻ và đồng hành cùng giáo viên người dân tộc thiểu số

Chia sẻ và đồng hành cùng giáo viên người dân tộc thiểu số

Nhiều học sinh chưa hiểu biết sâu sắc về truyền thống văn hóa của dân tộc

Nhiều học sinh chưa hiểu biết sâu sắc về truyền thống văn hóa của dân tộc

63 giáo viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số tham gia 'Chia sẻ cùng thầy cô'

63 giáo viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số tham gia 'Chia sẻ cùng thầy cô'

Những giáo viên bám bản gieo chữ đề xuất gì với lãnh đạo Bộ GD&ĐT?

Những giáo viên bám bản gieo chữ đề xuất gì với lãnh đạo Bộ GD&ĐT?

Tạo động lực cho giáo viên người dân tộc thiểu số tại vùng đặc biệt khó khăn

Tạo động lực cho giáo viên người dân tộc thiểu số tại vùng đặc biệt khó khăn

Trăn trở tâm tư nguyện vọng của các giáo viên dân tộc thiểu số

Trăn trở tâm tư nguyện vọng của các giáo viên dân tộc thiểu số

Vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, miền núi

Vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, miền núi

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình giáo dục phổ thông mới tại Trường Hữu nghị T78

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình giáo dục phổ thông mới tại Trường Hữu nghị T78

Bồi dưỡng dự bị đại học còn nhiều hạn chế

Bồi dưỡng dự bị đại học còn nhiều hạn chế

Cần bồi dưỡng học sinh dự bị vào Đại học phù hợp với nguồn nhân lực tương lai

Cần bồi dưỡng học sinh dự bị vào Đại học phù hợp với nguồn nhân lực tương lai

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC LÀM VIỆC VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC LÀM VIỆC VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Bộ GĐ&ĐT

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Bộ GĐ&ĐT

Bộ GD-ĐT bổ nhiệm mới nhiều vị trí

Bộ GD-ĐT bổ nhiệm mới nhiều vị trí

Bộ GD&ĐT có Chánh Văn phòng mới

Bộ GD&ĐT có Chánh Văn phòng mới

Trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục có nhiều lãnh đạo mới

Bộ Giáo dục có nhiều lãnh đạo mới

Bổ nhiệm 2 vụ trưởng mới của Bộ Giáo dục

Bổ nhiệm 2 vụ trưởng mới của Bộ Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm 3 tân Vụ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm 3 tân Vụ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động, bổ nhiệm lãnh đạo hai Vụ quan trọng

Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động, bổ nhiệm lãnh đạo hai Vụ quan trọng

Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bộ GDĐT bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc

Bộ GDĐT bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc

Học sinh cử tuyển đạt đủ điểm sàn sẽ không cần qua dự bị ĐH, CĐ

Học sinh cử tuyển đạt đủ điểm sàn sẽ không cần qua dự bị ĐH, CĐ

Triển khai xây dựng 8 chương trình tiếng dân tộc thiểu số

Triển khai xây dựng 8 chương trình tiếng dân tộc thiểu số

Nhiều ý kiến đề xuất giảm các cuộc thi sáng kiến sáng tạo, giáo viên dạy giỏi

Nhiều ý kiến đề xuất giảm các cuộc thi sáng kiến sáng tạo, giáo viên dạy giỏi

Cần giảm số lượng cuộc thi dành cho giáo viên.

Cần giảm số lượng cuộc thi dành cho giáo viên.

Định hướng phát triển phát thanh tiếng dân tộc thiểu số trên sóng VOV

Định hướng phát triển phát thanh tiếng dân tộc thiểu số trên sóng VOV

Kết luận của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại buổi làm việc với GĐ các Sở GD&ĐT

Kết luận của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại buổi làm việc với GĐ các Sở GD&ĐT