Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện: Xóa bỏ có phù hợp?

Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện: Xóa bỏ có phù hợp?

Việc bỏ các Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp huyện đã cho thấy cần phải thay đổi.
TS Hoàng Đức Minh giữ chức Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên, Bộ GD&ĐT

TS Hoàng Đức Minh giữ chức Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên, Bộ GD&ĐT

Giáo dục thường xuyên: Gia tăng sự thích ứng với môi trường 'số'

Giáo dục thường xuyên: Gia tăng sự thích ứng với môi trường 'số'

Nên đưa Giáo dục thường xuyên vào môi trường số để ai cũng có thể học được

Nên đưa Giáo dục thường xuyên vào môi trường số để ai cũng có thể học được

Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm, điều động nhân sự mới

Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm, điều động nhân sự mới

Ông Nguyễn Xuân Thủy được bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên

Ông Nguyễn Xuân Thủy được bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên

Định hướng phát triển GD thường xuyên trong chiến lược giáo dục

Định hướng phát triển GD thường xuyên trong chiến lược giáo dục

Đề xuất phân cấp quản lý Trung tâm GDNN- GDTX cấp huyện về cho các Sở GD&ĐT

Đề xuất phân cấp quản lý Trung tâm GDNN- GDTX cấp huyện về cho các Sở GD&ĐT

Đề xuất sở GD&ĐT trực tiếp quản lý trung tâm GDNN-GDTX

Đề xuất sở GD&ĐT trực tiếp quản lý trung tâm GDNN-GDTX

Hoàn thiện các mô hình giáo dục thường xuyên

Hoàn thiện các mô hình giáo dục thường xuyên

Đổi mới hoạt động giáo dục thường xuyên

Đổi mới hoạt động giáo dục thường xuyên

Những bước tiến vững chắc trong công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục

Những bước tiến vững chắc trong công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục

Giáo dục thường xuyên không đánh đổi chất lượng lấy số lượng

Giáo dục thường xuyên không đánh đổi chất lượng lấy số lượng

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Tổ chức nghiêm kỳ thi nhưng không gây căng thẳng

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Tổ chức nghiêm kỳ thi nhưng không gây căng thẳng

Xã hội học tập: Cần xây dựng tiêu chí 'đơn vị học tập'

Xã hội học tập: Cần xây dựng tiêu chí 'đơn vị học tập'