Đạm Cà Mau thông qua đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Bình 2 ngày trước khi bị khởi tố

Đạm Cà Mau thông qua đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Bình 2 ngày trước khi bị khởi tố

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố thêm: Sai đâu xử đó

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố thêm: Sai đâu xử đó

Mở rộng điều tra vụ án Ethanol Phú Thọ: Khởi tố ông Đinh La Thăng

Mở rộng điều tra vụ án Ethanol Phú Thọ: Khởi tố ông Đinh La Thăng

Ông Đinh La Thăng đang ở tù, sao lại bị tạm giam?

Ông Đinh La Thăng đang ở tù, sao lại bị tạm giam?

Vì sao ông Đinh La Thăng bị khởi tố thêm tội danh?

Vì sao ông Đinh La Thăng bị khởi tố thêm tội danh?

Khởi tố ông Đinh La Thăng trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Khởi tố ông Đinh La Thăng trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Vì sao ông Đinh La Thăng bị khởi tố thêm tội danh?

Vì sao ông Đinh La Thăng bị khởi tố thêm tội danh?

Mở rộng điều tra vụ án Ethanol Phú Thọ, khởi tố thêm 2 bị can

Mở rộng điều tra vụ án Ethanol Phú Thọ, khởi tố thêm 2 bị can

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị khởi tố thêm tội

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị khởi tố thêm tội

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị khởi tố

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị khởi tố

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố thêm tội danh

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố thêm tội danh

Khởi tố cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đinh La Thăng trong vụ Ethanol Phú Thọ

Khởi tố cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đinh La Thăng trong vụ Ethanol Phú Thọ

Vụ án sai phạm tại Ethanol Phú Thọ: Khởi tố ông Đinh La Thăng

Vụ án sai phạm tại Ethanol Phú Thọ: Khởi tố ông Đinh La Thăng

Khởi tố thêm tội danh với ông Đinh La Thăng

Khởi tố thêm tội danh với ông Đinh La Thăng

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị khởi tố trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị khởi tố trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Khởi tố ông Đinh La Thăng trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Khởi tố ông Đinh La Thăng trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Đang ngồi tù, ông Đinh La Thăng bị khởi tố trong vụ Ethanol Phú Thọ

Đang ngồi tù, ông Đinh La Thăng bị khởi tố trong vụ Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị khởi tố ở vụ án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị khởi tố ở vụ án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố thêm tội danh ở vụ án mới

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố thêm tội danh ở vụ án mới

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố trong vụ án mới

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố trong vụ án mới

Mở rộng điều tra vụ án Ethanol Phú Thọ

Mở rộng điều tra vụ án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị khởi tố trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị khởi tố trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Phê chuẩn khởi tố bị can Đinh La Thăng và cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Phê chuẩn khởi tố bị can Đinh La Thăng và cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Mở rộng điều tra vụ án Ethanol Phú Thọ, khởi tố ông Đinh La Thăng

Mở rộng điều tra vụ án Ethanol Phú Thọ, khởi tố ông Đinh La Thăng

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố, bắt giam trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố, bắt giam trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị khởi tố

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị khởi tố

Khởi tố bị can thêm 4 đối tượng liên quan trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Khởi tố bị can thêm 4 đối tượng liên quan trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Khởi tố 4 cựu cán bộ liên quan vụ Ethanol Phú Thọ

Khởi tố 4 cựu cán bộ liên quan vụ Ethanol Phú Thọ

Khởi tố 4 đối tượng liên quan trong Vụ án Ethanol Phú Thọ

Khởi tố 4 đối tượng liên quan trong Vụ án Ethanol Phú Thọ

Bắt giam ba cựu cán bộ liên quan vụ án Ethanol Phú Thọ

Bắt giam ba cựu cán bộ liên quan vụ án Ethanol Phú Thọ

Khởi tố 4 đối tượng liên quan trong Vụ án Ethanol Phú Thọ

Khởi tố 4 đối tượng liên quan trong Vụ án Ethanol Phú Thọ

Khởi tố và bắt nhiều lãnh đạo dự án Ethanol Phú Thọ

Khởi tố và bắt nhiều lãnh đạo dự án Ethanol Phú Thọ

Khởi tố 4 cựu cán bộ liên quan trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Khởi tố 4 cựu cán bộ liên quan trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng liên quan vụ án Ethanol Phú Thọ

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng liên quan vụ án Ethanol Phú Thọ

Bắt thêm loạt cựu cán bộ trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Bắt thêm loạt cựu cán bộ trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Vụ án Ethanol Phú Thọ: Khởi tố 4 cựu cán bộ

Vụ án Ethanol Phú Thọ: Khởi tố 4 cựu cán bộ

Vụ án Ethanol Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can

Vụ án Ethanol Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can

Vụ Ethanol Phú Thọ: Thêm 4 cựu cán bộ bị khởi tố

Vụ Ethanol Phú Thọ: Thêm 4 cựu cán bộ bị khởi tố

Khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng liên quan trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng liên quan trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Khởi tố 4 bị can liên quan vụ án Ethanol Phú Thọ

Khởi tố 4 bị can liên quan vụ án Ethanol Phú Thọ

Khởi tố 4 đối tượng liên quan trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Khởi tố 4 đối tượng liên quan trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Khởi tố các đối tượng liên quan trong vụ án Ethanol Phú Thọ