Bản tin 18h: Vệ tinh MicroDragon của Việt Nam đã gửi những tín hiệu đầu tiên về trái đất

Vệ tinh MicroDragon của Việt Nam đã gửi về những tín hiệu đầu tiên

Vệ tinh MicroDragon của Việt Nam đã gửi về những tín hiệu đầu tiên

Ngoài vệ tinh 'made by Việt Nam', ta còn cần thêm vệ tinh nào?

Ngoài vệ tinh 'made by Việt Nam', ta còn cần thêm vệ tinh nào?

Vệ tinh MicroDragon được phóng thành công vào quỹ đạo

Vệ tinh MicroDragon được phóng thành công vào quỹ đạo

Phóng thành công vệ tinh 'made in Việt Nam' vào quỹ đạo

Phóng thành công vệ tinh 'made in Việt Nam' vào quỹ đạo

Vệ tinh do kĩ sư Việt thiết kế bay vào vũ trụ

Vệ tinh do kĩ sư Việt thiết kế bay vào vũ trụ

Phóng thành công vệ tinh MicroDragon

Phóng thành công vệ tinh MicroDragon

Sáng nay, vệ tinh do kỹ sư Việt thiết kế sẽ bay vào vũ trụ

Sáng nay, vệ tinh do kỹ sư Việt thiết kế sẽ bay vào vũ trụ

Tên lửa Nhật đưa vệ tinh của Việt Nam vào không gian

Tên lửa Nhật đưa vệ tinh của Việt Nam vào không gian

Hôm nay vệ tinh 'made by Việt Nam' vào vũ trụ

Hôm nay vệ tinh 'made by Việt Nam' vào vũ trụ

Ngày mai, vệ tinh 'made by Việt Nam' sẽ được phóng vào không gian

Ngày mai, vệ tinh 'made by Việt Nam' sẽ được phóng vào không gian

Vệ tinh do người Việt chế tạo sắp được phóng lên quỹ đạo

Vệ tinh do người Việt chế tạo sắp được phóng lên quỹ đạo

Vệ tinh MicroDragon của Việt Nam sắp đưa vào vũ trụ được chế tạo thế nào?

Vệ tinh MicroDragon của Việt Nam sắp đưa vào vũ trụ được chế tạo thế nào?

Vệ tinh do các kỹ sư Việt phát triển sắp được phóng lên quỹ đạo

Vệ tinh do các kỹ sư Việt phát triển sắp được phóng lên quỹ đạo

Ngày 17.1.2019, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh MicroDragon vào vũ trụ

Ngày 17.1.2019, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh MicroDragon vào vũ trụ

Vệ tinh do người Việt chế tạo sẽ vào vũ trụ vào tháng 1/2019

Vệ tinh do người Việt chế tạo sẽ vào vũ trụ vào tháng 1/2019

Vệ tinh 'Made by Vietnam' và giấc mơ không gian của người Việt

Vệ tinh 'Made by Vietnam' và giấc mơ không gian của người Việt

Phóng vệ tinh 'made by Việt Nam' lên vũ trụ vào tháng 12/2018

Phóng vệ tinh 'made by Việt Nam' lên vũ trụ vào tháng 12/2018