Tìm xe bị trộm, tìm thêm được ma túy

Tìm xe bị trộm, tìm thêm được ma túy

Phương khai nhận trong số 5 biển kiểm soát xe mà công an thu giữ có 1 biển kiểm soát của chiếc xe bị trộm...