Người phụ nữ Đắk Lắk 31 lần hiến máu

Người phụ nữ Đắk Lắk 31 lần hiến máu

Đáp lời kêu gọi hiến máu tình nguyện của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 20 năm...