Tiểu thuyết về Nha Trang: Khoảng trống còn bỏ ngỏ

Tiểu thuyết về Nha Trang: Khoảng trống còn bỏ ngỏ

Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung, cho đến hôm nay, giới phê bình hay bạn đọc yêu văn học đều bâng...