Hóc hạt ô mai, cụ bà 77 tuổi suýt chết

Hóc hạt ô mai, cụ bà 77 tuổi suýt chết

Hóc hạt ô mai, bà lão 77 tuổi suýt mất mạng

Hóc hạt ô mai, bà lão 77 tuổi suýt mất mạng

Cụ bà 77 tuổi ở Hà Nội suýt chết vì hóc hạt ô mai

Cụ bà 77 tuổi ở Hà Nội suýt chết vì hóc hạt ô mai

2 bệnh viện hợp sức 'giải cứu' cụ bà gần 80 hóc hạt ô mai

2 bệnh viện hợp sức 'giải cứu' cụ bà gần 80 hóc hạt ô mai

Cứu sống cụ bà hóc hạt ô mai

Cứu sống cụ bà hóc hạt ô mai

Hy hữu: Bà lão 77 tuổi suýt mất mạng vì hóc hạt ô mai

Hy hữu: Bà lão 77 tuổi suýt mất mạng vì hóc hạt ô mai

Hạt ô mai bít tắc khí quản đe dọa tính mạng

Hạt ô mai bít tắc khí quản đe dọa tính mạng

2 bệnh viện 'giải cứu' cụ bà gần 80 tuổi bị hóc hạt ô mai

2 bệnh viện 'giải cứu' cụ bà gần 80 tuổi bị hóc hạt ô mai