Trước khi bỏ phiếu tín nhiệm, 14 ứng viên GS, PGS xin rút hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh

Trước khi bỏ phiếu tín nhiệm, 14 ứng viên GS, PGS xin rút hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh

Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết, trong quá trình rà soát hồ sơ ứng viên GS, PGS năm 2020, có 14 ứng viên...
Vì sao 14 ứng viên GS,PGS xin rút?

Vì sao 14 ứng viên GS,PGS xin rút?

Hội đồng Giáo sư nhà nước bỏ phiếu tín nhiệm với 339 ứng viên năm 2020

Hội đồng Giáo sư nhà nước bỏ phiếu tín nhiệm với 339 ứng viên năm 2020

339 ứng viên được xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2020

339 ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm

339 ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm

339 ứng viên được xét công nhận GS, PGS năm 2020

339 ứng viên được xét công nhận GS, PGS năm 2020

339 ứng viên GS, PGS đạt đủ số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

339 ứng viên GS, PGS đạt đủ số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

339 ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư được xét công nhận 2020

339 ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư được xét công nhận 2020

339 ứng viên GS, PGS đạt đủ số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư nhà nước

4 ứng viên ngành Khoa học An ninh đạt chuẩn PGS năm 2019

4 ứng viên ngành Khoa học An ninh đạt chuẩn PGS năm 2019

Công nhận 422 giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Công nhận 422 giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Công nhận 422 GS, PGS năm 2019: Hai giáo sư trẻ nhất đều 38 tuổi

Công nhận 422 GS, PGS năm 2019: Hai giáo sư trẻ nhất đều 38 tuổi

1 ứng viên xin rút khỏi danh sách công nhận Giáo sư năm 2019

1 ứng viên xin rút khỏi danh sách công nhận Giáo sư năm 2019

Xét công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Một tân giáo sư xin rút

Xét công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Một tân giáo sư xin rút

Xét công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Một ứng viên giáo sư xin rút

Xét công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Một ứng viên giáo sư xin rút

Xét công nhận GS, PGS năm 2019: Ứng viên vẫn ấm ức

Xét công nhận GS, PGS năm 2019: Ứng viên vẫn ấm ức

Hai giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều 38 tuổi

Hai giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều 38 tuổi

424 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

424 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

Thêm tin vui cho giáo dục Đại học

Thêm tin vui cho giáo dục Đại học