Tại sao Quan Vũ được gọi là 'sát thần' thời Tam quốc?

Tại sao Quan Vũ được gọi là 'sát thần' thời Tam quốc?

Quan Vũ là người đứng đầu trong Ngũ hổ tướng vang danh thiên hạ của nước Thục thời Tam quốc. Ông sở hữu sức...
Tại sao Quan Vũ được gọi là 'sát thần' thời Tam quốc?

Tại sao Quan Vũ được gọi là 'sát thần' thời Tam quốc?

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về người con nuôi văn võ song toàn của Quan Vũ

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về người con nuôi văn võ song toàn của Quan Vũ

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật việc Quan Vũ trảm Hoa Hùng, giết Nhan Lương, Văn Xú

Tam Quốc: 10 cao thủ dùng thương lợi hại nhất, Triệu Vân chỉ xếp thứ 2

Tam Quốc: 10 cao thủ dùng thương lợi hại nhất, Triệu Vân chỉ xếp thứ 2

Tam quốc diễn nghĩa: Chân dung danh tướng Hà Bắc từng đánh bất phân thắng bại với Triệu Vân

Tam quốc diễn nghĩa: Chân dung danh tướng Hà Bắc từng đánh bất phân thắng bại với Triệu Vân

Tam Quốc: Nếu Viên Thiệu tín nhiệm những viên tướng này, kết cục có lẽ sẽ khác

Tam Quốc: Trong lòng Tào Tháo chỉ 3 vị tướng có thể sánh với Quan Vũ

Quan Vũ được thần nhân nào truyền thụ 28 tuyệt chiêu đao pháp, trảm Hoa Hùng, Nhan Lương, Văn Xú

Giải mã bí ẩn về Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Vũ

4 nhân vật mà Tào Tháo cả đời không thể chế ngự được

Quan Vân Trường và điểm yếu chết người

Tam Quốc: Bốn nhân vật mà Tào Tháo cả đời không thể chế ngự được

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Vì sao Tào Tháo chỉ giết Lữ Bố mà không dám ra tay với Lưu Bị?

Vì sao Tào Tháo chỉ giết Lữ Bố mà không dám ra tay với Lưu Bị?

Vì sao Tào Tháo chỉ giết Lữ Bố mà không dám ra tay với Lưu Bị?

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về cái chết của viên tướng bị Quan Vũ dễ dàng chém chết

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Vì sao Tào Tháo chỉ giết Lữ Bố mà không dám ra tay với Lưu Bị?

Chưa bao giờ giao đấu trực tiếp nhưng vì sao Triệu Vân bị xếp thứ 2, còn Lữ Bố đứng đầu

Cả đời 'võ thánh' Quan Vũ chỉ xem trọng 5 người nào?

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 12 sự kiện nổi bật nhưng lại không trùng khớp với đời thực

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 12 sự kiện nổi bật nhưng lại không trùng khớp với đời thực

Giải mã khả năng độc đấu của mãnh tướng bất khả chiến bại Mã Siêu

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về cái chết của viên tướng bị Quan Vũ dễ dàng chém chết

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Quan Vũ đây mới là người trảm mãnh tướng Hoa Hùng

Tam quốc diễn nghĩa: Tào Tháo cả đời phụ người nhưng rốt cuộc lại chịu để một người phụ mình