Họp đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa dự Đại hội XIII của Đảng

Họp đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa dự Đại hội XIII của Đảng

Sáng 12-1, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội...
Hướng tới Đại hội XIII: Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Hướng tới Đại hội XIII: Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Trao 10 căn nhà cho hộ nghèo huyện Vạn Ninh

Trao 10 căn nhà cho hộ nghèo huyện Vạn Ninh

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII

Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp lãnh đạo Vùng 4 Hải quân

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp lãnh đạo Vùng 4 Hải quân

Khánh Sơn kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng và 35 năm tái lập huyện

Khánh Sơn trong tiến trình hội nhập

Khánh Sơn trong tiến trình hội nhập

Vì sao Giám đốc Sở KH-ĐT Khánh Hòa bị kỷ luật cảnh cáo vẫn được bầu vào ban chấp hành?

Vì sao Giám đốc Sở KH-ĐT Khánh Hòa bị kỷ luật cảnh cáo vẫn được bầu vào ban chấp hành?

Sau kỷ luật cảnh cáo, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa nghỉ hưu trước tuổi

Sau kỷ luật cảnh cáo, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa nghỉ hưu trước tuổi

Khánh Hòa: Giám đốc Sở Xây dựng nghỉ công tác sau kỷ luật

Khánh Hòa: Giám đốc Sở Xây dựng nghỉ công tác sau kỷ luật

Giám đốc sở Xây dựng Khánh Hòa nghỉ hưu trước tuổi

Giám đốc sở Xây dựng Khánh Hòa nghỉ hưu trước tuổi

Giám đốc Sở xây dựng Khánh Hòa được cho nghỉ hưu trước tuổi

Giám đốc Sở xây dựng Khánh Hòa được cho nghỉ hưu trước tuổi

Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa được cho nghỉ hưu

Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa được cho nghỉ hưu

Luật gia Trần Công Phàn giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách hội Luật gia Việt Nam

Luật gia Trần Công Phàn giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách hội Luật gia Việt Nam

Chú trọng công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Chú trọng công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII

Sôi nổi hội thi cắm hoa

Sôi nổi hội thi cắm hoa

Khánh Hòa: Phấn đấu xây dựng thành trung tâm kinh tế biển của cả nước

Khánh Hòa: Phấn đấu xây dựng thành trung tâm kinh tế biển của cả nước

Đồng chí Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Đồng chí Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Diễn văn Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Diễn văn Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bế mạc Đại hội Đảng bộ Khánh Hòa

Bế mạc Đại hội Đảng bộ Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa với số phiếu 100%

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa với số phiếu 100%

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18 thành công tốt đẹp

Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18 thành công tốt đẹp

Đồng chí Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Đồng chí Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa với số phiếu tuyệt đối

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa với số phiếu tuyệt đối

Đồng chí Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Tiểu sử ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Tiểu sử ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Định được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Định được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Đồng chí Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Đồng chí Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Kết quả bầu cử tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết quả bầu cử tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025 không có nhân sự nữ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025 không có nhân sự nữ

Khánh Hòa có 3 phó bí thư tỉnh ủy

Khánh Hòa có 3 phó bí thư tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Đồng chí Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Đồng chí Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Đồng chí Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Bí thư Nguyễn Khắc Định và 3 Phó Bí thư tỉnh Khánh Hòa trúng cử với số phiếu tuyệt đối

Bí thư Nguyễn Khắc Định và 3 Phó Bí thư tỉnh Khánh Hòa trúng cử với số phiếu tuyệt đối

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Định tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Khắc Định tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025