Đấu tranh phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam

Đấu tranh phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam

Đề nghị xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Đề nghị xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Hải Phòng khởi tố vụ đối tượng người H'Mông vận chuyển 3kg ma túy đá từ Sơn La

Hải Phòng khởi tố vụ đối tượng người H'Mông vận chuyển 3kg ma túy đá từ Sơn La

Bắt giữ ông trùm ma túy Lóng Luông bị truy nã khi vận chuyển ma túy về Hải Phòng

Bắt giữ ông trùm ma túy Lóng Luông bị truy nã khi vận chuyển ma túy về Hải Phòng

Đề xuất về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty cổ phần

Đề xuất về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty cổ phần

Đề nghị sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng

Đề nghị sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng

Đề nghị sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng

Đề nghị sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng

Vượt biên trái phép ra nước ngoài làm thuê: Bài toán chưa lời giải

Vượt biên trái phép ra nước ngoài làm thuê: Bài toán chưa lời giải