Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM : Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM : Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học

Hôm nay, 17-11, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM thông tin đến Báo Giác Ngộ cho hay Học...
Thông tin về vụ gần 5.000 m2 rừng phòng hộ ven biển Sóc Trăng bị chặt phá

Thông tin về vụ gần 5.000 m2 rừng phòng hộ ven biển Sóc Trăng bị chặt phá

Ngôi chùa Việt an toàn trong rừng lửa Vacaville, Hoa Kỳ

Ngôi chùa Việt an toàn trong rừng lửa Vacaville, Hoa Kỳ

Phát hiện doanh nghiệp ở Sóc Trăng phá rừng phòng hộ

Phát hiện doanh nghiệp ở Sóc Trăng phá rừng phòng hộ

Mời viết kỷ yếu về Trưởng lão HT.Thích Phước Sơn

Mời viết kỷ yếu về Trưởng lão HT.Thích Phước Sơn

Công an Quảng Bình yêu cầu chùa nộp lại con dấu?

Công an Quảng Bình yêu cầu chùa nộp lại con dấu?

Rừng phòng hộ ven biển mới trồng ở Sóc Trăng bị ảnh hưởng do khai thác nghêu, sò huyết giống

Rừng phòng hộ ven biển Sóc Trăng chết khô do xây đê biển, đắp đập?

Tết ở ngôi chùa Cựu Tổng thống Barack Obama từng đến thăm

Chùa Việt Nam - Những kỷ lục về di sản văn hóa