TP Hồ Chí Minh: Kỷ luật cán bộ liên quan đến vụ dâm ô ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội

TP Hồ Chí Minh: Kỷ luật cán bộ liên quan đến vụ dâm ô ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận đối với các nội dung tố cáo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao...
Sở LĐ-TB-XH TP HCM báo cáo các trường hợp sai phạm trong tuyển dụng cán bộ

Sở LĐ-TB-XH TP HCM báo cáo các trường hợp sai phạm trong tuyển dụng cán bộ

Kết luận về tố cáo Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM

Kết luận về tố cáo Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM

UBND TP.HCM kết luận gì về nội dung tố cáo Giám đốc Sở LĐTB&XH thành phố?

UBND TP.HCM kết luận gì về nội dung tố cáo Giám đốc Sở LĐTB&XH thành phố?

UBND TP HCM kết luận về đơn tố cáo Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Lê Minh Tấn

UBND TP HCM kết luận về đơn tố cáo Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Lê Minh Tấn

Giao Thanh tra TP.HCM xác minh nội dung tố cáo Giám đốc Sở Lao động

Giao Thanh tra TP.HCM xác minh nội dung tố cáo Giám đốc Sở Lao động

Lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo xác minh tố cáo ở sở LĐTB&XH

Lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo xác minh tố cáo ở sở LĐTB&XH

Xác minh nội dung tố cáo Giám đốc sở LĐ-TB&XH TP.HCM

Xác minh nội dung tố cáo Giám đốc sở LĐ-TB&XH TP.HCM

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP HCM bị tố cáo, UBND TP giao Thanh tra xác minh

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP HCM bị tố cáo, UBND TP giao Thanh tra xác minh

Cựu cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô sắp hầu tòa

Cựu cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô sắp hầu tòa

Nguyễn Tiến Dũng dâm ô nhiều bé gái: Mỗi cháu 2-4 lần

Nguyễn Tiến Dũng dâm ô nhiều bé gái: Mỗi cháu 2-4 lần

Truy tố đối tượng dâm ô trẻ em tại Trung tâm hỗ trợ xã hội

Truy tố đối tượng dâm ô trẻ em tại Trung tâm hỗ trợ xã hội

TP.HCM: Truy tố cựu nhân viên Trung tâm hỗ trợ xã hội tội dâm ô

TP.HCM: Truy tố cựu nhân viên Trung tâm hỗ trợ xã hội tội dâm ô

Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM bị truy tố vì dâm ô

Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM bị truy tố vì dâm ô

Truy tố cựu cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TP HCM về tội 'Dâm ô'

Truy tố cựu cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TP HCM về tội 'Dâm ô'

Một cựu cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội bị truy tố tội dâm ô

Một cựu cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội bị truy tố tội dâm ô

Cán bộ trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM bị truy tố tội dâm ô

Cán bộ trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM bị truy tố tội dâm ô

Cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM bị truy tố về tội dâm ô

Cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM bị truy tố về tội dâm ô

Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội bị truy tố tội dâm ô

Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội bị truy tố tội dâm ô

Sờ ngực loạt bé gái, cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội đối mặt 7 năm tù

Sờ ngực loạt bé gái, cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội đối mặt 7 năm tù

Truy tố cựu cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô

Truy tố cựu cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô

Diễn biến mới nhất vụ dâm ô ở trung tâm hỗ trợ xã hội

Diễn biến mới nhất vụ dâm ô ở trung tâm hỗ trợ xã hội

Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM bị truy tố tội dâm ô

Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM bị truy tố tội dâm ô

Truy tố ông Nguyễn Tiến Dũng cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM về tội dâm ô

Truy tố ông Nguyễn Tiến Dũng cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM về tội dâm ô

Truy tố cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM về tội Dâm ô

Truy tố cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM về tội Dâm ô

Vụ dâm ô trẻ em: Phó giám đốc trung tâm hỗ trợ xã hội khiếu nại án kỷ luật

Vụ dâm ô trẻ em: Phó giám đốc trung tâm hỗ trợ xã hội khiếu nại án kỷ luật

Vụ bé gái bị dâm ô tại TT hỗ trợ xã hội TP HCM, PGĐ phản ứng án kỷ luật: Chối trách nhiệm?

Vụ bé gái bị dâm ô tại TT hỗ trợ xã hội TP HCM, PGĐ phản ứng án kỷ luật: Chối trách nhiệm?

Nhiều bé gái bị dâm ô ở TP.HCM: Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội khiếu nại

Nhiều bé gái bị dâm ô ở TP.HCM: Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội khiếu nại

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội bị giáng chức

Giáng chức giám đốc trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM để xảy ra vụ cán bộ dâm ô nhiều bé gái ở trung tâm

Giáng chức giám đốc trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM để xảy ra vụ cán bộ dâm ô nhiều bé gái ở trung tâm

Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM bị kỷ luật vì để nhân viên dâm ô nhiều bé gái

Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM bị kỷ luật vì để nhân viên dâm ô nhiều bé gái

Giáng chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM

Giáng chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM

Vụ dâm ô nhiều bé gái ở TT Hỗ trợ xã hội TP HCM: Giáng chức giám đốc

Vụ dâm ô nhiều bé gái ở TT Hỗ trợ xã hội TP HCM: Giáng chức giám đốc

Giáng chức giám đốc nơi để xảy ra vụ dâm ô trẻ em

Giáng chức giám đốc nơi để xảy ra vụ dâm ô trẻ em

Vụ dâm ô 3 bé gái: Giáng chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM

Vụ dâm ô 3 bé gái: Giáng chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM

TP.HCM: Giáng chức giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội để xảy ra việc dâm ô trẻ em

TP.HCM: Giáng chức giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội để xảy ra việc dâm ô trẻ em

Giáng chức Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP HCM vì nhiều bé gái bị dâm ô

Giáng chức Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP HCM vì nhiều bé gái bị dâm ô

Nhiều bé gái bị dâm ô ở TP.HCM: Giáng chức Giám đốc Trung xâm Hỗ trợ Xã hội

Nhiều bé gái bị dâm ô ở TP.HCM: Giáng chức Giám đốc Trung xâm Hỗ trợ Xã hội

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM bị giáng chức thành Phó Giám đốc sau vụ dâm ô trẻ em

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM bị giáng chức thành Phó Giám đốc sau vụ dâm ô trẻ em

Giáng chức Giám đốc TT Hỗ trợ xã hội TP.HCM sau vụ nhiều bé gái bị dâm ô

Giáng chức Giám đốc TT Hỗ trợ xã hội TP.HCM sau vụ nhiều bé gái bị dâm ô

Vụ dâm ô ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội: Giáng chức Giám đốc Trung tâm

Vụ dâm ô ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội: Giáng chức Giám đốc Trung tâm

Vụ Nguyễn Tiến Dũng dâm ô: Giáng chức nữ Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội

Vụ Nguyễn Tiến Dũng dâm ô: Giáng chức nữ Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội

GĐ Trung tâm Xã hội TP.HCM mất chức sau vụ nhiều bé gái bị dâm ô

GĐ Trung tâm Xã hội TP.HCM mất chức sau vụ nhiều bé gái bị dâm ô

Trẻ bị xâm hại tại trung tâm bảo trợ, lãnh đạo sở bị... 'phê bình'

Trẻ bị xâm hại tại trung tâm bảo trợ, lãnh đạo sở bị... 'phê bình'

Vụ cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô trẻ em: Lãnh đạo trung tâm sai phạm nghiêm trọng

Vụ cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô trẻ em: Lãnh đạo trung tâm sai phạm nghiêm trọng