Vụ bé trai 19 tháng bị tát sưng mặt: Đề nghị xử lý bảo mẫu

Vụ bé trai 19 tháng bị tát sưng mặt: Đề nghị xử lý bảo mẫu

Vĩnh Long: Bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu tát vẫn phải điều trị tại bệnh viện

Vĩnh Long: Bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu tát vẫn phải điều trị tại bệnh viện

Bé trai bị tát bầm mặt: Gia đình không chấp nhận xin lỗi

Bé trai bị tát bầm mặt: Gia đình không chấp nhận xin lỗi

Vụ bé trai 19 tháng bị tát sưng mặt: Đề nghị xử lý bảo mẫu

Vụ bé trai 19 tháng bị tát sưng mặt: Đề nghị xử lý bảo mẫu

Tin tức giáo dục: Nhói lòng cháu bé bị tát tím mặt qua lời kể người mẹ

Tin tức giáo dục: Nhói lòng cháu bé bị tát tím mặt qua lời kể người mẹ

Vụ đánh sưng má bé 19 tháng tuổi: Cháu bé còn giật mình và hoảng loạn

Vụ đánh sưng má bé 19 tháng tuổi: Cháu bé còn giật mình và hoảng loạn

Mẹ bé trai bị tát đến nhập viện: 'Mong xử lý nghiêm minh'

Mẹ bé trai bị tát đến nhập viện: 'Mong xử lý nghiêm minh'

Bảo mẫu tát em bé 19 tháng tuổi sưng mặt vì khóc trong giờ ngủ trưa

Bảo mẫu tát em bé 19 tháng tuổi sưng mặt vì khóc trong giờ ngủ trưa

Bảo mẫu tát bé trai 19 tháng sưng vù mặt, nói dối bé té cầu thang

Bảo mẫu tát bé trai 19 tháng sưng vù mặt, nói dối bé té cầu thang

Xử lý nghiêm vụ bảo mẫu tát liên tục vào mặt bé trai 19 tháng tuổi

Xử lý nghiêm vụ bảo mẫu tát liên tục vào mặt bé trai 19 tháng tuổi

Bảo mẫu tát liên tiếp bé trai 19 tháng, nói dối là… ngã cầu thang

Bảo mẫu tát liên tiếp bé trai 19 tháng, nói dối là… ngã cầu thang

Bảo mẫu tát bé trai 19 tháng tuổi tím bầm mặt rồi nói dối gia đình là ngã cầu thang

Bảo mẫu tát bé trai 19 tháng tuổi tím bầm mặt rồi nói dối gia đình là ngã cầu thang

Tạm đình chỉ công tác bảo mẫu tát sưng má bé trai 19 tháng tuổi

Tạm đình chỉ công tác bảo mẫu tát sưng má bé trai 19 tháng tuổi

Bảo mẫu vả bé trai 19 tháng tuổi sưng mặt

Bảo mẫu vả bé trai 19 tháng tuổi sưng mặt

Thức dậy giữa trưa và la khóc, bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu vả liên tiếp vào mặt

Thức dậy giữa trưa và la khóc, bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu vả liên tiếp vào mặt

Bảo mẫu tát bé trai 19 tháng tuổi nhập viện vì quấy khóc rồi nói dối là ngã cầu thang

Bảo mẫu tát bé trai 19 tháng tuổi nhập viện vì quấy khóc rồi nói dối là ngã cầu thang

Bảo mẫu bạo hành bé trai 19 tháng tuổi ở Vĩnh Long

Bảo mẫu bạo hành bé trai 19 tháng tuổi ở Vĩnh Long

Bé 19 tháng tuổi bị bảo mẫu tát sưng mặt vì... khóc

Bé 19 tháng tuổi bị bảo mẫu tát sưng mặt vì... khóc

Đánh sưng má trẻ 19 tháng tuổi, bảo mẫu nói dối bé ngã cầu thang

Đánh sưng má trẻ 19 tháng tuổi, bảo mẫu nói dối bé ngã cầu thang

Tin tức giáo dục: Bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu tát bầm tím mặt

Tin tức giáo dục: Bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu tát bầm tím mặt

Bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu tát sưng mặt

Bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu tát sưng mặt

Bảo mẫu đánh bé trai 19 tháng tuổi phải nhập viện

Bảo mẫu đánh bé trai 19 tháng tuổi phải nhập viện

Cho thôi việc bảo mẫu tát bé trai 19 tháng tuổi đến sưng mặt

Cho thôi việc bảo mẫu tát bé trai 19 tháng tuổi đến sưng mặt

Vĩnh Long: Bảo mẫu tát bé trai 19 tháng tuổi tím bầm mặt, nói dối ngã cầu thang

Vĩnh Long: Bảo mẫu tát bé trai 19 tháng tuổi tím bầm mặt, nói dối ngã cầu thang

Vĩnh Long: Bảo mẫu tát vào mặt bé trai ở nhóm lớp 18-24 tháng tuổi

Vĩnh Long: Bảo mẫu tát vào mặt bé trai ở nhóm lớp 18-24 tháng tuổi

Bảo mẫu tát bé 19 tháng tuổi bầm mặt rồi nói dối bị té

Bảo mẫu tát bé 19 tháng tuổi bầm mặt rồi nói dối bị té

Bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu tát tím mặt

Bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu tát tím mặt

Bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu tát bầm mặt phải nhập viện điều trị

Bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu tát bầm mặt phải nhập viện điều trị

Đánh sưng má bé 19 tháng tuổi, bảo mẫu nói dối bé ngã cầu thang

Đánh sưng má bé 19 tháng tuổi, bảo mẫu nói dối bé ngã cầu thang

Xử lý nghiêm vụ bảo mẫu tát liên tục vào mặt bé trai 19 tháng tuổi

Xử lý nghiêm vụ bảo mẫu tát liên tục vào mặt bé trai 19 tháng tuổi

Tát bé trai 19 tháng sưng vù mặt, bảo mẫu nói dối bé té cầu thang

Tát bé trai 19 tháng sưng vù mặt, bảo mẫu nói dối bé té cầu thang

Cho ngưng việc bảo mẫu tát bé trai 19 tháng tuổi phải nhập viện

Cho ngưng việc bảo mẫu tát bé trai 19 tháng tuổi phải nhập viện

Ngôi làng với những người mẹ nuôi có tấm lòng nhân hậu

Ngôi làng với những người mẹ nuôi có tấm lòng nhân hậu