Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm đến sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm đến sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Hà Tĩnh nỗ lực vượt khó, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp năm 2020

Hà Tĩnh nỗ lực vượt khó, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp năm 2020

PC Khánh Hòa: Tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019

PC Khánh Hòa: Tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019

PC Khánh Hòa tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019

PC Khánh Hòa tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019

Thu mua lúa tươi tại ruộng, doanh nghiệp 'chạy' bão cùng nông dân Hà Tĩnh

Thu mua lúa tươi tại ruộng, doanh nghiệp 'chạy' bão cùng nông dân Hà Tĩnh

Đồng bào dân tộc Chứt đã phân biệt được cỏ và lúa

Đồng bào dân tộc Chứt đã phân biệt được cỏ và lúa

Lấy lợi ích của người dân làm tiêu chí phát triển