Cẩn trọng với tai nạn bỏng

Cẩn trọng với tai nạn bỏng

Trong thời gian gần đây, các bệnh viện trên địa bàn TPHCM liên tiếp nhận các trường hợp nhập viện do bỏng...
Cưa chiếc máy xay thịt để cứu phần tay còn lại của bệnh nhân

Cưa chiếc máy xay thịt để cứu phần tay còn lại của bệnh nhân

Bác sĩ dùng máy cắt giải thoát bàn tay người phụ nữ khỏi máy xay

Bác sĩ dùng máy cắt giải thoát bàn tay người phụ nữ khỏi máy xay

TP.HCM: Một phụ nữ bị máy xay thịt nghiền nát bàn tay

TP.HCM: Một phụ nữ bị máy xay thịt nghiền nát bàn tay

Một phụ nữ bị cuốn bàn tay vào máy xay thịt

Một phụ nữ bị cuốn bàn tay vào máy xay thịt

Bác sĩ cưa máy xay thịt cứu bàn tay người phụ nữ bị nghiền nát

Bác sĩ cưa máy xay thịt cứu bàn tay người phụ nữ bị nghiền nát

Cấp cứu thành công một phụ nữ bị cuốn bàn tay vào máy xay thịt

Cấp cứu thành công một phụ nữ bị cuốn bàn tay vào máy xay thịt

Cấp cứu một phụ nữ bị cuốn tay vào máy xay thịt

Cấp cứu một phụ nữ bị cuốn tay vào máy xay thịt

Bị máy cuốn nát bàn tay khi đang xay thịt nấu ăn

Bị máy cuốn nát bàn tay khi đang xay thịt nấu ăn

TP. HCM: Một phụ nữ bị máy xay thịt 'nuốt' cả bàn tay

TP. HCM: Một phụ nữ bị máy xay thịt 'nuốt' cả bàn tay

Máy xay thịt nghiền nát bàn tay người phụ nữ

Máy xay thịt nghiền nát bàn tay người phụ nữ

Bác sĩ cưa máy xay thịt giải cứu bàn tay cho bệnh nhân

Bác sĩ cưa máy xay thịt giải cứu bàn tay cho bệnh nhân