Bé trai 32 tháng tuổi tử vong khi đang truyền dịch: Nghi do sốc nước biển

Bé trai 32 tháng tuổi tử vong khi đang truyền dịch: Nghi do sốc nước biển

Làm rõ nguyên nhân bé trai 32 tháng tuổi tử vong bất thường khi truyền dịch

Làm rõ nguyên nhân bé trai 32 tháng tuổi tử vong bất thường khi truyền dịch

Làm rõ vụ bé 32 tháng tử vong khi đang truyền dịch

Đang làm rõ vụ bé trai tử vong bất thường khi truyền dịch

Đang làm rõ vụ bé trai tử vong bất thường khi truyền dịch

Bé trai tử vong khi đang truyền nước

Bé trai tử vong khi đang truyền nước

Bé trai 32 tháng tuổi tử vong khi đang truyền nước biển

Bé trai 32 tháng tuổi tử vong khi đang truyền nước biển

Bất thường trong vụ bé trai 32 tháng tuổi tử vong khi truyền dịch

Bất thường trong vụ bé trai 32 tháng tuổi tử vong khi truyền dịch

Sóc Trăng: Làm rõ vụ bé trai 32 tháng tuổi tử vong khi truyền dịch

Sóc Trăng: Làm rõ vụ bé trai 32 tháng tuổi tử vong khi truyền dịch

Bé trai 32 tháng tuổi tử vong bất thường khi đang truyền dịch

Bé trai 32 tháng tuổi tử vong bất thường khi đang truyền dịch

Bé trai 32 tháng tuổi giãy giụa rồi tử vong khi truyền dịch

Bé trai 32 tháng tuổi giãy giụa rồi tử vong khi truyền dịch

Bé trai 32 tháng tuổi tử vong khi đang truyền nước biển

Bé trai 32 tháng tuổi tử vong khi đang truyền nước biển

Bé trai 32 tháng tuổi tử vong khi đang truyền nước biển

Bé trai 32 tháng tuổi tử vong khi đang truyền nước biển

Bé trai 32 tháng tuổi tử vong khi đang truyền nước biển

Bé trai 32 tháng tuổi tử vong khi đang truyền nước biển

Bé trai 32 tháng tuổi tử vong khi đang truyền nước biển

Bé trai 32 tháng tuổi tử vong khi đang truyền nước biển

Bé trai giãy dụa rồi tắt thở khi truyền dịch

Bé trai giãy dụa rồi tắt thở khi truyền dịch

'Tăng Tiến ngoài đời hiền lắm, chưa từng làm sai điều gì cả'

'Tăng Tiến ngoài đời hiền lắm, chưa từng làm sai điều gì cả'

Cần Thơ: Cần tập trung đổi mới công nghệ và phát triển nguồn nhân lực

Cần Thơ: Cần tập trung đổi mới công nghệ và phát triển nguồn nhân lực