Có hay không việc trường luật nợ tiền doanh nghiệp?

Có hay không việc trường luật nợ tiền doanh nghiệp?

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới (Quảng Bình), nay là Trường Cao đẳng Luật Miền Trung (thuộc Bộ Tư pháp) bị...
Trường Trung cấp Luật Đồng Hới bị tố nợ hàng tỉ đồng 'chây ì' không trả?

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới bị tố nợ hàng tỉ đồng 'chây ì' không trả?

Trường Cao đẳng Luật miền Trung tổ chức Hội thi tìm hiểu về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Trường Cao đẳng Luật miền Trung tổ chức Hội thi tìm hiểu về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Trường Cao đẳng Luật miền Trung: Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho hơn 170 công chức Tư pháp

Trường Cao đẳng Luật miền Trung: Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho hơn 170 công chức Tư pháp

Trường Cao đẳng Luật miền Trung góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội các địa phương

Trường Cao đẳng Luật miền Trung góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội các địa phương

Vào 'rốn lũ' Quảng Bình

Vào 'rốn lũ' Quảng Bình

Trường CĐ Luật miền Trung: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

Trường CĐ Luật miền Trung: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bộ Tư pháp bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp vụ

Bộ Tư pháp bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp vụ

Bộ Tư pháp trao Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

Bộ Tư pháp trao Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: Đoàn Thanh niên là sợi dây thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết 2 nước Việt – Lào

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: Đoàn Thanh niên là sợi dây thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết 2 nước Việt – Lào