CSGT Cà Mau phải ghi nhật ký khi tuần tra, kiểm soát giao thông

CSGT Cà Mau phải ghi nhật ký khi tuần tra, kiểm soát giao thông

Lực lượng CSGT cần phải có nhật ký hoạt động, khi nào, ở đâu, tuyến đường nào được lực lượng tỉnh phụ...