Đề nghị khởi tố vụ án phá rừng trong khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú

Đề nghị khởi tố vụ án phá rừng trong khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú

Đã thương lượng với người lao động

Đã thương lượng với người lao động

Cháy lớn ở Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú

Cháy lớn ở Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú

Trắng đêm cứu rừng trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú

Trắng đêm cứu rừng trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú

Hơn 100 người trắng đêm chữa cháy ở khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú

Hơn 100 người trắng đêm chữa cháy ở khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú

Vụ cháy lớn trong rừng Tà Cú cơ bản được khống chế

Vụ cháy lớn trong rừng Tà Cú cơ bản được khống chế

Lửa thiêu rụi hơn 30ha rừng trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú

Lửa thiêu rụi hơn 30ha rừng trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú

Rừng Tà Cú vẫn còn cháy âm ỉ

Rừng Tà Cú vẫn còn cháy âm ỉ

Cứu rừng Tà Cú trong đêm

Cứu rừng Tà Cú trong đêm

Đang cháy lớn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú

Đang cháy lớn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú

Bình Thuận xuất hiện điểm nóng phá rừng trồng thanh long

Bình Thuận xuất hiện điểm nóng phá rừng trồng thanh long