Lần theo hình ảnh từ hàng loạt camera để bắt gọn tên trộm

Lần theo hình ảnh từ hàng loạt camera để bắt gọn tên trộm

Sau khi người dân trình báo bị mất trộm, cảnh sát đã lần theo hàng loạt camera và phân tích hình ảnh để bắt...