Sin Suối Hồ (Lai Châu): Từ 'bản nghiện' vươn lên thoát nghèo nhờ làm du lịch, trồng địa lan, thảo quả

Sin Suối Hồ (Lai Châu): Từ 'bản nghiện' vươn lên thoát nghèo nhờ làm du lịch, trồng địa lan, thảo quả

Chúng tôi đến Sin Suối Hồ vào những ngày đầu thu. Sin Suối Hồ đổi thay rất nhiều với con đường nông thôn...
Độc đáo bản Sin Suối Hồ

Độc đáo bản Sin Suối Hồ

Chi trả dịch vụ môi trường rừng - Bài 1: Thay đổi nhận thức, đời sống của đồng bào dân tộc

Chi trả dịch vụ môi trường rừng - Bài 1: Thay đổi nhận thức, đời sống của đồng bào dân tộc

Cùng em xuống chợ Sin Suối Hồ

Cùng em xuống chợ Sin Suối Hồ

Đồng bào Mông ăn Tết cộng đồng

Đồng bào Mông ăn Tết cộng đồng

Sin Suối Hồ - điểm sáng du lịch cộng đồng

Sin Suối Hồ - điểm sáng du lịch cộng đồng

Lên bản Sin Suối Hồ đi chợ phiên của người dân tộc Mông

Bản địa lan ở Sin Suối Hồ

Thủ tướng: Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có kết thúc

Thủ tướng: Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc

Nông thôn mới bảo tồn 'nông thôn cũ'

Sin Suối Hồ và những dị biệt

Ngày xuân, trải nghiệm nương thảo quả ở Sin Suối Hồ

Lên Sin Suối Hồ xem người Mông làm du lịch

Du lịch nông thôn: Hướng đi mới nhìn từ Sin Suối Hồ