Nỗi đau tột cùng của cha mẹ già có 2 con trai nhận án tử và chung thân

Nỗi đau tột cùng của cha mẹ già có 2 con trai nhận án tử và chung thân

Nghe tòa tuyên án 2 người con trai lần lượt nhận án tử và chung thân, người cha già khóc, cầu xin cho con...
Anh em ruột và kết buồn từ 2,4kg ma túy

Anh em ruột và kết buồn từ 2,4kg ma túy

Nước mắt đấng sinh thành có 2 con chịu án tử và chung thân vì ma túy

Nước mắt đấng sinh thành có 2 con chịu án tử và chung thân vì ma túy

Nỗi đau tận cùng của đôi vợ chồng già có 2 con lĩnh án tử, chung thân

Nỗi đau tận cùng của đôi vợ chồng già có 2 con lĩnh án tử, chung thân

Em lĩnh án tử hình, anh ở tù chung thân vì ma túy

Em lĩnh án tử hình, anh ở tù chung thân vì ma túy

Rủ nhau buôn ma túy, em lĩnh án tử, anh trai ngồi tù chung thân

Rủ nhau buôn ma túy, em lĩnh án tử, anh trai ngồi tù chung thân

Rủ nhau buôn 'nàng tiên nâu', em nhận án tử, anh lĩnh chung thân

Rủ nhau buôn 'nàng tiên nâu', em nhận án tử, anh lĩnh chung thân

Hai anh em ruột 9X kẻ lĩnh án tử, kẻ chung thân vì buôn hồng phiến

Hai anh em ruột 9X kẻ lĩnh án tử, kẻ chung thân vì buôn hồng phiến

Nổ súng bắt 2 anh em vận chuyển lô ma túy trị giá 2,4 tỷ đồng

Nổ súng bắt 2 anh em vận chuyển lô ma túy trị giá 2,4 tỷ đồng