Tiên phong chuyển đổi số, Unilever Việt Nam thắng lớn ở Smarties Vietnam 2019

Tiên phong chuyển đổi số, Unilever Việt Nam thắng lớn ở Smarties Vietnam 2019

Tại Smarties Vietnam 2019, Unilever Việt Nam đã gây ấn tượng với 9 giải thưởng xuất sắc đến từ 5 chiến dịch...