Số phận long đong TSB Mỹ từng bị Đặc công Việt Nam hỏi thăm

Số phận long đong TSB Mỹ từng bị Đặc công Việt Nam hỏi thăm

Trước nỗi nhục làm mất một tàu sân bay ngay trên Sông Sài Gòn, Lầu Năm Góc quyết định trục vớt và sửa chữa...