Thanh Hóa: Vợ bỏ đi, chồng treo cổ tự tử

Thanh Hóa: Vợ bỏ đi, chồng treo cổ tự tử

Treo cổ tự tử vì vợ bỏ đi, bản thân nhiễm HIV

Treo cổ tự tử vì vợ bỏ đi, bản thân nhiễm HIV

Xôn xao những vụ bắt sống mãng xà chúa, trăn 'khủng' trên đất Việt

Xôn xao những vụ bắt sống mãng xà chúa, trăn 'khủng' trên đất Việt

Trăn gấm dài 2,5m được người dân đi gặt lúa bắt đã được thả về tự nhiên

Trăn gấm dài 2,5m được người dân đi gặt lúa bắt đã được thả về tự nhiên

Con trăn dài 2,5 m do người dân bắt lúc gặt lúa được thả về tự nhiên

Con trăn dài 2,5 m do người dân bắt lúc gặt lúa được thả về tự nhiên

Bắt được con trăn 'khủng' trong ruộng lúa, rao bán giá bèo

Bắt được con trăn 'khủng' trong ruộng lúa, rao bán giá bèo

Đang gặt lúa, hốt hoảng phát hiện con trăn nặng tới 25kg

Đang gặt lúa, hốt hoảng phát hiện con trăn nặng tới 25kg

Xác minh nguồn gốc con trăn dài 2,5m người dân bắt được khi đi gặt lúa

Xác minh nguồn gốc con trăn dài 2,5m người dân bắt được khi đi gặt lúa

Nông dân bắt được trăn dài 2,5 m lúc gặt lúa

Nông dân bắt được trăn dài 2,5 m lúc gặt lúa

Thanh Hóa: Dân vây bắt trăn 'khủng', nặng 25kg ở đồng lúa đang gặt

Thanh Hóa: Dân vây bắt trăn 'khủng', nặng 25kg ở đồng lúa đang gặt