Những cái chết tức tưởi từ súng tự chế

Những cái chết tức tưởi từ súng tự chế

Hái rau rừng, một người dân ở Nghệ An bị trúng đạn tử vong

Hái rau rừng, một người dân ở Nghệ An bị trúng đạn tử vong

Vô tình trúng đạn

Đang đi trong rừng, bất ngờ bị người lạ bắn xuyên bụng tử vong

Đang đi trong rừng, bất ngờ bị người lạ bắn xuyên bụng tử vong

Một người đàn ông bị trúng đạn tử vong trong rừng

Một người đàn ông bị trúng đạn tử vong trong rừng

Đi hái rau trong rừng, một người đàn ông bị bắn trúng đạn tử vong

Đi hái rau trong rừng, một người đàn ông bị bắn trúng đạn tử vong

Gọi điện về gia đình sau khi bị trúng đạn

Nghệ An: Vào rừng hái rau quả, người đàn ông bị trúng đạn tử vong

Người đàn ông vào rừng hái quả bị bắn xuyên bụng tử vong

Đi hái rau rừng, người đàn ông bất ngờ trúng đạn tử vong

Người đàn ông bị bắn chết khi đi hái rau rừng

Một người đàn ông bất ngờ dính đạn tử vong khi đi hái rau rừng

Sau tiếng súng kíp, người đàn ông Nghệ An gục chết trong rừng

Trúng đạn tử vong khi đang hái quả trong rừng

Đi rừng hái quả, người đàn ông bị bắn xuyên phổi tử vong

Nghệ An: Người đàn ông bị bắn tử vong khi hái rau trong rừng

Đang hái rau trong rừng, một người đàn ông ở Nghệ An bị bắn tử vong

Nghệ An: Doanh nghiệp bỏ hoang hàng nghìn héc ta đất

Nghệ An: Giao rừng hơn 10 năm không triển khai dự án, dân vùng biên 'khát' đất sản xuất