Khó giải tỏa đất rừng bị lấn chiếm

Khó giải tỏa đất rừng bị lấn chiếm

Thêm một trường học đóng cửa vì dịch tay chân miệng

Thêm một trường học đóng cửa vì dịch tay chân miệng

Phê bình 3 tập thể, 3 cá nhân tham mưu cấp 'sổ đỏ' chồng lấn lên đất lâm nghiệp

Phê bình 3 tập thể, 3 cá nhân tham mưu cấp 'sổ đỏ' chồng lấn lên đất lâm nghiệp

Cấp sổ đỏ chồng lấn, 3 cán bộ bị phê bình

Cấp sổ đỏ chồng lấn, 3 cán bộ bị phê bình

Chưa thống nhất đền bù, đã đề xuất cho mỏ đá hoạt động lại

Chưa thống nhất đền bù, đã đề xuất cho mỏ đá hoạt động lại

Gia Lai: Hàng ngàn cây cà phê chết yểu vì mỏ đá

Gia Lai: Hàng ngàn cây cà phê chết yểu vì mỏ đá

Kỷ luật chủ tịch xã buông lỏng quản lý gây thất thoát tài nguyên

Kỷ luật chủ tịch xã buông lỏng quản lý gây thất thoát tài nguyên

Gia Lai: Phê bình Chủ tịch xã Ia Bă vì để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép

Gia Lai: Phê bình Chủ tịch xã Ia Bă vì để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép

Tiếp tục dừng hoạt động mỏ đá làm ảnh hưởng vườn cà phê, chờ giải quyết bồi thường

Tiếp tục dừng hoạt động mỏ đá làm ảnh hưởng vườn cà phê, chờ giải quyết bồi thường

Gia Lai: Mỏ đá gây ô nhiễm, dân 'bao vây' máy móc

Gia Lai: Mỏ đá gây ô nhiễm, dân 'bao vây' máy móc

Gia Lai: Phát hiện 2 điểm khai thác đá trái phép gây ảnh hưởng vườn cà phê của dân

Gia Lai: Phát hiện 2 điểm khai thác đá trái phép gây ảnh hưởng vườn cà phê của dân

Vụ dân khốn khổ vì mỏ đá: Tiếp tục phát hiện thêm 2 mỏ khai thác 'chui'

Vụ dân khốn khổ vì mỏ đá: Tiếp tục phát hiện thêm 2 mỏ khai thác 'chui'

Kiểm tra môi trường, phát hiện mỏ đá bazan trái phép

Kiểm tra môi trường, phát hiện mỏ đá bazan trái phép

Gia Lai: Làm rõ vụ khai thác đá trái phép

Gia Lai: Làm rõ vụ khai thác đá trái phép

Mỏ đá bị dân tố làm ảnh hưởng đến vườn cà phê: Thực hiện bảo vệ môi trường chưa đúng với ĐTM

Mỏ đá bị dân tố làm ảnh hưởng đến vườn cà phê: Thực hiện bảo vệ môi trường chưa đúng với ĐTM

Dân khốn khổ vì... mỏ đá

Dân khốn khổ vì... mỏ đá

Vụ mỏ đá ảnh hưởng vườn cà phê: Công ty chưa nghiêm túc bảo vệ môi trường

Vụ mỏ đá ảnh hưởng vườn cà phê: Công ty chưa nghiêm túc bảo vệ môi trường

Tỉnh chỉ đạo xử lý, bãi 'đá lậu' vẫn hoạt động

Tỉnh chỉ đạo xử lý, bãi 'đá lậu' vẫn hoạt động

Tạm dừng hoạt động mỏ đá làm ảnh hưởng vườn cà phê

Tạm dừng hoạt động mỏ đá làm ảnh hưởng vườn cà phê

Gia Lai: Tạm dừng hoạt động mỏ đá bị dân tố gây ảnh hưởng đến vườn cà phê

Gia Lai: Tạm dừng hoạt động mỏ đá bị dân tố gây ảnh hưởng đến vườn cà phê