Xuống đập bắt ốc, hai học sinh bị nước cuốn trôi

Xuống đập bắt ốc, hai học sinh bị nước cuốn trôi

Xuống đập bắt ốc, 2 học sinh đuối nước tử vong

Xuống đập bắt ốc, 2 học sinh đuối nước tử vong

Đi bắt ốc, 2 học sinh chết đuối thương tâm

Đi bắt ốc, 2 học sinh chết đuối thương tâm

2 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

2 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Đắk Lắk: Rủ nhau xuống đập bắt ốc, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Đắk Lắk: Rủ nhau xuống đập bắt ốc, 2 học sinh đuối nước thương tâm

2 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm khi đi bắt ốc

2 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm khi đi bắt ốc

Xuống đập bắt ốc, 2 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Xuống đập bắt ốc, 2 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Xuống đập bắt ốc, hai học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Xuống đập bắt ốc, hai học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Xuống đập bắt ốc, hai học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Xuống đập bắt ốc, hai học sinh tiểu học chết đuối thương tâm