Dưới 14 tuổi đã thực hiện hàng loạt vụ trộm

Dưới 14 tuổi đã thực hiện hàng loạt vụ trộm

Gia Lai: Rủ nhau đi tắm, 3 em nhỏ đuối nước thương tâm

Gia Lai: Rủ nhau đi tắm, 3 em nhỏ đuối nước thương tâm

Tắm tại ao làng, 3 đứa trẻ chết đuối thương tâm

Tắm tại ao làng, 3 đứa trẻ chết đuối thương tâm

3 đứa trẻ đuối nước thương tâm

3 đứa trẻ đuối nước thương tâm

Rủ nhau tắm ao, ba em nhỏ đuối nước thương tâm

3 em nhỏ người dân tộc thiểu số bị đuối nước khi tắm ao làng

3 em nhỏ người dân tộc thiểu số bị đuối nước khi tắm ao làng

Gia Lai: Rủ nhau xuống ao tắm, 3 em nhỏ tử vong

Gia Lai: Rủ nhau xuống ao tắm, 3 em nhỏ tử vong

3 học sinh thiệt mạng trên ao làng

3 học sinh thiệt mạng trên ao làng

Rủ nhau tắm trong ao làng, 3 em nhỏ đuối nước

Rủ nhau tắm trong ao làng, 3 em nhỏ đuối nước

Xuống ao cứu người, cháu bé 7 tuổi tử nạn cùng 2 anh em sinh đôi

Xuống ao cứu người, cháu bé 7 tuổi tử nạn cùng 2 anh em sinh đôi

Rơi xuống ao sâu, 3 trẻ em đuối nước

Rơi xuống ao sâu, 3 trẻ em đuối nước

3 học sinh đuối nước thương tâm ở Gia Lai

3 học sinh đuối nước thương tâm ở Gia Lai

Lao xuống cứu bạn cả 3 em học sinh chết đuối thương tâm

Lao xuống cứu bạn cả 3 em học sinh chết đuối thương tâm

Cứu bạn bất thành, 3 trẻ nhỏ chết đuối thương tâm

Cứu bạn bất thành, 3 trẻ nhỏ chết đuối thương tâm

3 học sinh chết đuối thương tâm ở Gia Lai

3 học sinh chết đuối thương tâm ở Gia Lai

Ba em nhỏ đuối nước thương tâm trong ao làng

Ba em nhỏ đuối nước thương tâm trong ao làng

3 trẻ em đuối nước thương tâm ở Gia Lai

3 trẻ em đuối nước thương tâm ở Gia Lai

Anh em sinh đôi 5 tuổi cùng bạn bị chết đuối khi tắm ao sau giờ học

Anh em sinh đôi 5 tuổi cùng bạn bị chết đuối khi tắm ao sau giờ học