Tiếp tục đối phó với lũ quét

Tiếp tục đối phó với lũ quét

Đã liên lạc được với 35 người đi hái măng bị nước lũ cô lập trên rừng

Đã liên lạc được với 35 người đi hái măng bị nước lũ cô lập trên rừng

Đã tìm thấy 35 người dân mất liên lạc khi vào rừng hái măng

Đã tìm thấy 35 người dân mất liên lạc khi vào rừng hái măng

Nhiều nơi mưa to, ngập lụt sau bão số 3

Nhiều nơi mưa to, ngập lụt sau bão số 3

Nghệ An: Đã tìm thấy 35 người vào rừng hái măng trước bão Sơn Tinh bị mất liên lạc

Nghệ An: Đã tìm thấy 35 người vào rừng hái măng trước bão Sơn Tinh bị mất liên lạc

35 người dân đi hái măng mắc kẹt trong rừng

35 người dân đi hái măng mắc kẹt trong rừng

Nhiều địa phương bị chia cắt sau bão số 3

Nhiều địa phương bị chia cắt sau bão số 3

Đi hái măng trên rừng, 35 người dân không thể trở về bản

Đi hái măng trên rừng, 35 người dân không thể trở về bản

35 người vào rừng từ trước bão đang bị mất liên lạc

35 người vào rừng từ trước bão đang bị mất liên lạc

Đã liên lạc được với 35 người vào rừng hái măng trong ngày lũ ở Nghệ An

Đã liên lạc được với 35 người vào rừng hái măng trong ngày lũ ở Nghệ An