Quảng Bình: Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo di tích

Quảng Bình: Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo di tích

Quảng Bình gia tăng quản lý di tích sau vụ chùa Quan Âm bị san phẳng

Quảng Bình gia tăng quản lý di tích sau vụ chùa Quan Âm bị san phẳng

Quảng Bình: Trùng tu chùa cổ bằng cách đập cũ xây mới, liệu có lệch chuẩn về nhận thức

Quảng Bình: Trùng tu chùa cổ bằng cách đập cũ xây mới, liệu có lệch chuẩn về nhận thức

Quảng Bình: Xử phạt UBND xã 80 triệu đồng vì 'trùng tu di tích kiểu hủy hoại'

Quảng Bình: Xử phạt UBND xã 80 triệu đồng vì 'trùng tu di tích kiểu hủy hoại'

Vụ 'chính quyền xã tự ý san phẳng di tích': Phạt 80 triệu đồng

Vụ 'chính quyền xã tự ý san phẳng di tích': Phạt 80 triệu đồng

Cá hố rồng 'khủng' liên tục chết dạt vào bờ biển

Cá hố rồng 'khủng' liên tục chết dạt vào bờ biển

Cá mái chèo liên tục dạt vào bờ biển Quảng Bình

Cá mái chèo liên tục dạt vào bờ biển Quảng Bình

Chính quyền xã tự ý hủy hoại di tích: Xử lý nghiêm theo pháp luật

Chính quyền xã tự ý hủy hoại di tích: Xử lý nghiêm theo pháp luật

Quảng Bình: Thực hư chuyện chùa di tích bị xã phá dỡ chính điện để làm mới

Quảng Bình: Thực hư chuyện chùa di tích bị xã phá dỡ chính điện để làm mới

Lại trùng tu chùa bằng xây mới

Quảng Bình: UBND xã 'vô tư' san phẳng di tích chùa Quan Âm

Quảng Bình: UBND xã 'vô tư' san phẳng di tích chùa Quan Âm

Quảng Bình: Chính quyền xã tự ý hủy hoại di tích

Quảng Bình: Chính quyền xã tự ý hủy hoại di tích

Chính quyền xã tự ý san phẳng di tích

Chính quyền xã tự ý san phẳng di tích

Ruốc quết - Hương vị quê từ biển

Ruốc quết - Hương vị quê từ biển

Quảng Bình siết chặt hoạt động nghề cá

Quảng Bình siết chặt hoạt động nghề cá