Bắt cựu giám đốc văn phòng đăng ký đất đai và thuộc cấp

Bắt cựu giám đốc văn phòng đăng ký đất đai và thuộc cấp

Ông Phạm Văn Biên (45 tuổi - cựu giám đốc) và Bùi Xuân Quang 38 tuổi - cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai...
Giám đốc ban quản lý dự án ở Thanh Hóa bị khởi tố

Giám đốc ban quản lý dự án ở Thanh Hóa bị khởi tố

Cựu giám đốc văn phòng đăng ký đất đai ở Thanh Hóa bị khởi tố

Cựu giám đốc văn phòng đăng ký đất đai ở Thanh Hóa bị khởi tố

Thanh Hóa: Khởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Ngọc Lặc

Thanh Hóa: Khởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Ngọc Lặc

Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Ngọc Lặc bị khởi tố

Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Ngọc Lặc bị khởi tố

Khởi tố nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Khởi tố nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Thanh Hóa: Khởi tố Trưởng Ban quản lý dự án huyện Ngọc Lặc

Thanh Hóa: Khởi tố Trưởng Ban quản lý dự án huyện Ngọc Lặc

Cấp 'sổ đỏ' trái quy định, nguyên Giám đốc và cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Ngọc Lặc bị khởi tố điều tra

Cấp 'sổ đỏ' trái quy định, nguyên Giám đốc và cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Ngọc Lặc bị khởi tố điều tra

Bắt một Giám đốc Ban quản lý dự án ở Thanh Hóa

Bắt một Giám đốc Ban quản lý dự án ở Thanh Hóa

Cấp 'sổ đỏ' sai quy định tại Thanh Hóa, nguyên Giám đốc và thuộc cấp bị khởi tố

Cấp 'sổ đỏ' sai quy định tại Thanh Hóa, nguyên Giám đốc và thuộc cấp bị khởi tố

Khởi tố Giám đốc Ban QLDA huyện ở Thanh Hóa vì cấp 'sổ đỏ' sai quy định

Khởi tố Giám đốc Ban QLDA huyện ở Thanh Hóa vì cấp 'sổ đỏ' sai quy định

Giám đốc Ban quản lý dự án huyện ở Thanh Hóa bị khởi tố

Giám đốc Ban quản lý dự án huyện ở Thanh Hóa bị khởi tố

Khởi tố nguyên giám đốc và nhân viên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Khởi tố nguyên giám đốc và nhân viên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Giám đốc Ban quản lý dự án ở Thanh Hóa bị khởi tố

Giám đốc Ban quản lý dự án ở Thanh Hóa bị khởi tố

Nguyên Giám đốc Phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở Thanh Hóa bị khởi tố

Nguyên Giám đốc Phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở Thanh Hóa bị khởi tố

Khởi tố Trưởng Ban quản lý dự án huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Khởi tố Trưởng Ban quản lý dự án huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Thanh Hóa: Khởi tố Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc

Thanh Hóa: Khởi tố Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc

Nguyên Giám đốc và cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất bị khởi tố

Nguyên Giám đốc và cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất bị khởi tố

Thanh Hóa: Khởi tố nguyên chủ tịch UBND thị trấn Ngọc Lặc

Thanh Hóa: Khởi tố nguyên chủ tịch UBND thị trấn Ngọc Lặc

Thanh Hóa: Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Ngọc Lặc

Thanh Hóa: Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Ngọc Lặc

Bắt nguyên chủ tịch thị trấn lập hồ sơ cấp đất trái quy định

Bắt nguyên chủ tịch thị trấn lập hồ sơ cấp đất trái quy định

Nguyên Chủ tịch và cán bộ địa chính lập hồ sơ cấp sổ đỏ trái quy định

Nguyên Chủ tịch và cán bộ địa chính lập hồ sơ cấp sổ đỏ trái quy định

Bắt hai cán bộ thị trấn vì lập khống hồ sơ đất

Bắt hai cán bộ thị trấn vì lập khống hồ sơ đất

Bắt nguyên Chủ tịch và cán bộ địa chính thị trấn Ngọc Lặc - Thanh Hóa

Bắt nguyên Chủ tịch và cán bộ địa chính thị trấn Ngọc Lặc - Thanh Hóa

Nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Ngọc Lặc bị bắt

Nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Ngọc Lặc bị bắt

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên chủ tịch và cán bộ địa chính thị trấn Ngọc Lặc

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên chủ tịch và cán bộ địa chính thị trấn Ngọc Lặc

Thanh Hóa: Bắt Nguyên Chủ tịch thị trấn Ngọc Lặc

Thanh Hóa: Bắt Nguyên Chủ tịch thị trấn Ngọc Lặc

Thanh Hóa: Khởi tố, bắt tạm giam 2 'quan xã' lập khống hồ sơ đất

Thanh Hóa: Khởi tố, bắt tạm giam 2 'quan xã' lập khống hồ sơ đất

Thanh Hóa: Bắt giam nguyên Chủ tịch Thị trấn Ngọc Lặc

Thanh Hóa: Bắt giam nguyên Chủ tịch Thị trấn Ngọc Lặc

Bắt nguyên chủ tịch và cán bộ địa chính xã ở Thanh Hóa

Bắt nguyên chủ tịch và cán bộ địa chính xã ở Thanh Hóa

Biến đất công thành của riêng, cựu cán bộ thị trấn bị khởi tố, bắt tạm giam

Biến đất công thành của riêng, cựu cán bộ thị trấn bị khởi tố, bắt tạm giam

Bắt nguyên chủ tịch thị trấn ở Thanh Hóa lập hồ sơ khống

Bắt nguyên chủ tịch thị trấn ở Thanh Hóa lập hồ sơ khống

Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch thị trấn ở Thanh Hóa

Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch thị trấn ở Thanh Hóa

Bắt 2 cựu cán bộ thị trấn ở Thanh Hóa biến đất công thành đất tư

Bắt 2 cựu cán bộ thị trấn ở Thanh Hóa biến đất công thành đất tư

Khởi tố hai nguyên cán bộ thị trấn ở Thanh Hóa

Khởi tố hai nguyên cán bộ thị trấn ở Thanh Hóa

Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch và nguyên cán bộ địa chính thị trấn Ngọc Lặc

Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch và nguyên cán bộ địa chính thị trấn Ngọc Lặc

Nguyên Chủ tịch thị trấn bị bắt vì lập khống hồ sơ đất để cấp sổ đỏ

Nguyên Chủ tịch thị trấn bị bắt vì lập khống hồ sơ đất để cấp sổ đỏ

Bắt nguyên Chủ tịch UBND thị trấn lập khống hồ sơ về đất

Bắt nguyên Chủ tịch UBND thị trấn lập khống hồ sơ về đất

Cấp 'sổ đỏ' trái quy định, cựu Chủ tịch thị trấn Ngọc Lặc bị bắt

Cấp 'sổ đỏ' trái quy định, cựu Chủ tịch thị trấn Ngọc Lặc bị bắt

Kênh tưới tiêu của 400 hộ dân bị vùi lấp sau thi công QL15

Kênh tưới tiêu của 400 hộ dân bị vùi lấp sau thi công QL15

Sửa đường khiến 24 ha đất nông nghiệp Thanh Hóa thiếu nước: Ai chịu trách nhiệm?

Sửa đường khiến 24 ha đất nông nghiệp Thanh Hóa thiếu nước: Ai chịu trách nhiệm?

Thanh Hóa: Doanh nghiệp làm đường vùi lấp kênh mương

Thanh Hóa: Doanh nghiệp làm đường vùi lấp kênh mương

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Thanh Hóa bị ngập sâu

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Thanh Hóa bị ngập sâu

Nhiều huyện ở Thanh Hóa ngập lụt, giao thông tê liệt sau bão

Nhiều huyện ở Thanh Hóa ngập lụt, giao thông tê liệt sau bão

Thanh Hóa: Nhiều nơi ngập sâu, xe chở 60 công nhân mắc kẹt giữa nước lũ

Thanh Hóa: Nhiều nơi ngập sâu, xe chở 60 công nhân mắc kẹt giữa nước lũ